Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg

15. Hodina otázok (pre Komisiu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0318/2007).

Prvá časť

Otázka č. 41 (Manuel Medina Ortega): Únosy detí.

Franco Frattini (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Reinhard Rack.

Otázka č. 42 (Milan Gaľa): Tropický vírus Chikungunya v Európe.

Markos Kyprianou (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Milan Gaľa.

Otázka č. 43 (Paulo Casaca): Humanitárna katastrofa v Iraku.

Neelie Kroes (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Paulo Casaca a Danutė Budreikaitė.

Druhá časť

Otázka č. 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Zmluvní zamestnanci, ktorí plnia dlhodobé a trvalé potreby v inštitúciách a službách EÚ.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Paul Rübig.

Otázka č. 45 (Johan Van Hecke): Vplyv rastúceho počtu úradníkov EÚ na náklady dôchodkového zabezpečenia.

Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis a Ingeborg Gräßle.

Otázka č. 46 (Esko Seppänen): Komisia a odborové zväzy.

Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Esko Seppänen a Paul Rübig.

Otázky 47 až 48 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 49 (Bart Staes): Celková výška pokút uložených podnikom v rámci pravidiel hospodárskej súťaže.

Neelie Kroes odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bart Staes, Reinhard Rack a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 50 (Lambert van Nistelrooij): Fúzia spoločností Suez a Gaz de France

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Lambert van Nistelrooij.

Otázka 51 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 52 (Anne Van Lancker): Dotácia pre Volvo Cars Gent / právne predpisy EÚ týkajúce sa štátnej podpory.

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Anne Van Lancker.

Otázka č. 53 (Georgios Papastamkos): Obchod a zmena klímy.

Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos a Daniel Caspary.

Otázka č. 54 (Daniel Caspary): Rozprava o budúcnosti nástrojov ochrany obchodu.

Otázka č. 55 (Laima Liucija Andrikienė): Nástroje ochrany obchodu Európskej únie.

Peter Mandelson odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos a Elisa Ferreira.

Otázky 56 až 98 budú zodpovedané písomne.

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia