Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0400/2007

Разисквания :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Гласувания :

PV 25/10/2007 - 7.9

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 23 октомври 2007 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 19.35 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

16. Повишение на цените на хранителните продукти, защита на потребителите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0065/2007) зададен от Joseph Daul, Lutz Goepel и Neil Parish, от името на групата PPE/DE, към Комисията: Повишение на цените на хранителните продукти (B6-0321/2007)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0067/2007) зададен от Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата PSE, към Комисията: Защита на потребителите и повишение на цените (B6-0377/2007)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0069/2007) зададен от Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas и Liam Aylward, от името на групата UEN, към Комисията: значителните увеличения на цените на хранителни стоки и защитата на потребителите (B6-0378/2007)

Neil Parish (съавтор) разви въпроса, изискващ устен отговор (B6-0321/2007).

Luis Manuel Capoulas Santos (автор) разви въпроса, изискващ устен отговор (B6-0377/2007).

Sergio Berlato (съавтор) разви въпроса, изискващ устен отговор (B6-0378/2007).

Mariann Fischer Boel (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Mairead McGuinness, от името на групата PPE-DE, Bernadette Bourzai, от името на групата PSE, Niels Busk, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Vincenzo Aita, от името на групата GUE/NGL, Jim Allister, независим член на ЕП, Struan Stevenson, María Isabel Salinas García, Andrzej Tomasz Zapałowski, Diamanto Manolakou, Agnes Schierhuber, Csaba Sándor Tabajdi, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Catherine Neris и Mariann Fischer Boel.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness и James Nicholson, от името на групата PPE-DE: Повишението на цените на фуражите и хранителните продукти (B6-0400/2007)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli и Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE: Повишението на цените изащита на потребителите (B6-0401/2007)

- Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Kyriacos Triantaphyllides и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL: Повишение на цените на хранителните продукти и защита на потребителите (B6-0402/2007)

- Niels Busk, Kyösti Virrankoski и Willem Schuth, от името на групата ALDE: Повишение на цените на хранителните продукти (B6-0403/2007)

- Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN: Значителното повишение на цените на хранителните продукти и защита на потребителите (B6-0404/2007)

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith и Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE: Увеличението на цените на хранителните продукти (B6-0405/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 25.10.2007.

Правна информация - Политика за поверителност