Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0400/2007

Debatten :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Stemmingen :

PV 25/10/2007 - 7.9

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 23 oktober 2007 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 19.35 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

16. Stijging van de prijzen van levensmiddelen, consumentenbescherming (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-0065/2007) van Joseph Daul, Lutz Goepel en Neil Parish, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Commissie: Stijging van de prijzen van levensmiddelen (B6-0321/2007)

Mondelinge vraag (O-0067/2007) van Luis Manuel Capoulas Santos, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie: Consumentenbescherming en prijsverhogingen (B6-0377/2007)

Mondelinge vraag (O-0069/2007) van Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas en Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, aan de Commissie: Aanzienlijke stijging van de prijzen van levensmiddelen en consumentenbescherming (B6-0378/2007)

Neil Parish (coauteur) licht de mondelinge vraag toe (B6-0321/2007).

Luis Manuel Capoulas Santos (auteur) licht de mondelinge vraag toe (B6-0377/2007).

Sergio Berlato (coauteur) licht de mondelinge vraag toe (B6-0378/2007).

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-DE-Fractie, Bernadette Bourzai, namens de PSE-Fractie, Niels Busk, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Struan Stevenson, María Isabel Salinas García, Andrzej Tomasz Zapałowski, Diamanto Manolakou, Agnes Schierhuber, Csaba Sándor Tabajdi, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Catherine Neris en Mariann Fischer Boel.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness en James Nicholson, namens de PPE-DE-Fractie, over de stijgende prijzen van voeder en voedselover de stijgende prijzen van voeder en voedsel (B6-0400/2007)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli en Rosa Miguélez Ramos, namens de PSE-Fractie, over prijsstijgingen en consumentenbeschermingover prijsstijgingen en consumentenbescherming (B6-0401/2007)

- Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Kyriacos Triantaphyllides en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de stijging van de voedselprijzen, en de bescherming van de consumentenover de stijging van de voedselprijzen, en de bescherming van de consumenten (B6-0402/2007)

- Niels Busk, Kyösti Virrankoski en Willem Schuth, namens de ALDE-Fractie, over de prijsstijgingen van levensmiddelenover de prijsstijgingen van levensmiddelen (B6-0403/2007)

- Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over de aanzienlijke stijging van de prijzen van levensmiddelen en de consumentenbeschermingover de aanzienlijke stijging van de prijzen van levensmiddelen en de consumentenbescherming (B6-0404/2007)

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, over de stijging van de prijzen van levensmiddelenover de stijging van de prijzen van levensmiddelen (B6-0405/2007)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 25.10.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid