Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0400/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.9

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 19.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

16. Zvýšenie cien potravín, ochrana spotrebiteľa (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0065/2007), ktorú položil Joseph Daul, Lutz Goepel a Neil Parish, za skupinu PPE-DE, pre Komisiu: Zjednodušenie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu (B6-0321/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0067/2007), ktorú položil Luis Manuel Capoulas Santos, za skupinu PSE, pre Komisiu: Ochrana spotrebiteľov a nárast cien (B6-0377/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0069/2007), ktorú položil Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas a Liam Aylward, za skupinu UEN, pre Komisiu: Výrazné zvyšovanie cien potravín a ochrana spotrebiteľa (B6-0378/2007)

Neil Parish (spoluautor) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie (B6-0321/2007).

Luis Manuel Capoulas Santos (autor) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie (B6-0377/2007).

Sergio Berlato (spoluautor) rozvinul otázku na ústne zodpovedanie (B6-0378/2007).

Mariann Fischer Boel (členka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness za skupinu PPE-DE, Bernadette Bourzai za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezávislý poslanec, Struan Stevenson, María Isabel Salinas García, Andrzej Tomasz Zapałowski, Diamanto Manolakou, Agnes Schierhuber, Csaba Sándor Tabajdi, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Catherine Neris a Mariann Fischer Boel.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness a James Nicholson za skupinu PPE-DE, o zvýšení cien krmiva a potravíno zvyšovaní cien krmív a potravín (B6-0400/2007)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli a Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, o zvýšení cien a ochrane spotrebiteľao zvyšovaní cien a ochrane spotrebiteľov (B6-0401/2007)

- Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Kyriacos Triantaphyllides a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, o zvýšení cien potravín a ochrane spotrebiteľao zvyšovaní cien potravín a ochrane spotrebiteľov (B6-0402/2007)

- Niels Busk, Kyösti Virrankoski a Willem Schuth za skupinu ALDE, o zvýšení cien potravíno zvýšení cien potravín (B6-0403/2007)

- Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, o výraznom zvýšení cien potravín a ochrane spotrebiteľao výraznom zvýšení cien potravín a o ochrane spotrebiteľa (B6-0404/2007)

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, o zvýšení cien potravíno zvýšení cien potravín (B6-0405/2007)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 25.10.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia