Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2105(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0336/2007

Внесени текстове :

A6-0336/2007

Разисквания :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0471

Протокол
Вторник, 23 октомври 2007 г. - Страсбург

17. Зелена книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Зелената книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“ [2007/2105(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Karl-Heinz Florenz представи доклада.

Изказа се Markos Kyprianou (член на Комисията).

Изказаха се: Marianne Thyssen, от името на групата PPE-DE, Glenis Willmott, от името на групата PSE, Jules Maaten, от името на групата ALDE, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Koenraad Dillen, от името на групата ITS, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi и Marios Matsakis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner и Markos Kyprianou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.26 от протокола от 24.10.2007.

Правна информация - Политика за поверителност