Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2105(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0336/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0336/2007

Συζήτηση :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0471

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

17. Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» [2007/2105(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Ο Karl-Heinz Florenz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glenis Willmott, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Koenraad Dillen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi και Μάριος Ματσάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner και Μάρκος Κυπριανού .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου