Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2105(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0336/2007

Ingediende teksten :

A6-0336/2007

Debatten :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Stemmingen :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0471

Notulen
Dinsdag 23 oktober 2007 - Straatsburg

17. Groenboek: Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het Groenboek: Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau [2007/2105(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Karl-Heinz Florenz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Markos Kyprianou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Glenis Willmott, namens de PSE-Fractie, Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Koenraad Dillen, namens de ITS-Fractie, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi en Marios Matsakis.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner en Markos Kyprianou.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.26 van de notulen van 24.10.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid