Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2105(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0336/2007

Teksty złożone :

A6-0336/2007

Debaty :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Głosowanie :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0471

Protokół
Wtorek, 23 października 2007 r. - Strasburg

17. Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie dotyczące Zielonej księgi: Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE [2007/2105(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Karl-Heinz Florenz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Glenis Willmott w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Koenraad Dillen w imieniu grupy ITS, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi i Marios Matsakis.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.26 protokołu z dnia 24.10.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności