Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2105(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0336/2007

Predkladané texty :

A6-0336/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0471

Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg

17. Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ [2007/2105(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Karl-Heinz Florenz uviedol správu.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Glenis Willmott za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Koenraad Dillen za skupinu ITS, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi a Marios Matsakis.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.26 zápisnice zo dňa 24.10.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia