Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0060(AVC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0403/2007

Внесени текстове :

A6-0403/2007

Разисквания :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0459

Протокол
Вторник, 23 октомври 2007 г. - Страсбург

18. Протокол за изменение на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад по предложение за решение на Съвета относно приемането, от името на Европейската общност на протокол за изменение на споразумението ТРИПС, съставено в Женева, 6 декември 2005 г. [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

Gianluca Susta представи доклада.

Изказа се Peter Mandelson (член на Комисията).

Изказаха се: Michel Rocard (докладчик по становището на комисията JURI), Georgios Papastamkos, от името на групата PPE-DE, Kader Arif, от името на групата PSE, Johan Van Hecke, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL, Zbigniew Zaleski, Erika Mann и Francisco Assis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 24.10.2007.

Правна информация - Политика за поверителност