Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0060(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0403/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0403/2007

Συζήτηση :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0459

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

18. Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη συμφωνία (TRIPS), που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

Ο Gianluca Susta παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michel Rocard (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zbigniew Zaleski, Erika Mann και Francisco Assis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου