Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0163(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0245/2007

Predkladané texty :

A6-0245/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 19
CRE 23/10/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.18
CRE 24/10/2007 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0463

Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2007 - Štrasburg

19. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie [KOM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Mario Mantovani (A6-0245/2007)

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Mario Mantovani uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Milan Gaľa (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Françoise Castex za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joel Hasse Ferreira, Ewa Tomaszewska a Peter Mandelson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.18 zápisnice zo dňa 24.10.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia