Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2007. október 23., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 4.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 6.Az adózási politika hozzájárulása a lisszaboni stratégiához (vita)
 7.Az állam- és kormányfők informális csúcstalálkozójának eredményei (Lisszabon, 2007. október 18-19.) (vita)
 8.Napirend
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az EK és Chile közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv elfogadása *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.2.Tudományos és technológiai együttműködés az EK és Svájc között * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.3.Közösségi növényfajta-oltalom * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló 1960. július 29-i Párizsi Egyezmény módosításáról szóló 2004. február 12-i jegyzőkönyv Szlovénia általi ratifikálása *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.5.Az ENSZ-EGB Espoo-i Egyezménye első és második módosításának jóváhagyása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.6.Bulgária és Románia csatlakozása az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez és az ehhez csatolt különböző jegyzőkönyvekhez * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.7.A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra (határozat) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
9.8.Az Európai Parlament és a Tanács határozata az európai globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról (szavazás)
  
9.9.Keretirányelv a növényvédő szerek fenntartható felhasználásáról ***I (szavazás)
  
9.10.Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***I (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.2008. évi általános költségvetés: III. szakasz, Bizottság - 2008. évi általános költségvetés: (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakasz) (vita)
 14.A Parlament tagjai
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.Az élelmiszerek árának emelkedése, fogyasztóvédelem (vita)
 17.Zöld könyv : A dohányfüstmentes Európáért, uniós szintű politikai lehetőségek (vita)
 18.A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító jegyzőkönyv ***I (vita)
 19.Az élethosszig tartó tanulást tanúsító bizonyítványok ***I (vita)
 20.A következő ülés napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (190 kb) Jelenléti ív (65 kb)       
 
Jegyzőkönyv (153 kb) Jelenléti ív (36 kb) A szavazások eredménye (654 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2243 kb) 
 
Jegyzőkönyv (221 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (175 kb) Név szerinti szavazás eredménye (645 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat