Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2007 m. spalio 23 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 4.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Mokesčių ir muitų politika ir Lisabonos strategija (diskusijos)
 7.Neoficialaus valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausio lygio susitikimo rezultatai (Lisabona, 2007 m. spalio 18-19 d.) (diskusijos)
 8.Darbotvarkė
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.EB ir Čilės asociacijos susitarimo protokolo sudarymas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.EB ir Šveicarijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Slovėnija: 2004 m. vasario 12 d. protokolo, iš dalies keičiančio 1960 m. liepos 29 d. Paryžiaus konvenciją dėl atsakomybės trečiajai šaliai atominės energijos srityje, ratifikavimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.JT EEK Espo konvencijos pirmojo ir antrojo pakeitimų patvirtinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir prie įvairių Konvencijos protokolų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.7.Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirta ryšių infrastruktūra (sprendimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
9.8.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas (balsavimas)
  
9.9.Pagrindų direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo ***I (balsavimas)
  
9.10.Augalų apsaugos produktų pateikimas į rinką ***I (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.2008 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis) - 2008 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skyriai) (diskusijos)
 14.Parlamento sudėtis
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Maisto produktų kainų augimas, vartotojų apsauga (diskusijos)
 17.Žalioji knyga. Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu (diskusijos)
 18.Protokolas, iš dalies keičiantis susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) ***I (diskusijos)
 19.Pažymėjimai, išduodami pagal visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas ***I (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (190 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb)       
 
Protokolas (146 kb) Dalyvių sąrašas (36 kb) Balsavimo rezultatai (755 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1436 kb) 
 
Protokolas (213 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (177 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (646 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika