Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 23 października 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 4.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 6.Wkład polityki podatkowej i celnej do strategii lizbońskiej (debata)
 7.Wyniki nieformalnego szczytu gów państw i szefów rządów (Lizbona, 18-19 października 2007 r.) (debata)
 8.Porządek obrad
 9.Głosowanie
  9.1.Układ ustanawiający stowarzyszenie między WE a Chile (przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej WE/Szwajcaria * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Energia jądrowa (ratyfikacja przez Słowenię Protokołu zmieniającego Konwencję paryską) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Zatwierdzenie pierwszej i drugiej poprawki do Konwencji EKG ONZ z Espoo * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  9.7.Infrastruktura komunikacyjna dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (SIS) (decyzja) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  9.8.Uruchomienie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji (głosowanie)
  9.9.Dyrektywa ramowa dotycząca zrównoważonego stosowania pestycydów ***I (głosowanie)
  9.10.Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***I (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Projekt budżetu ogólnego na rok 2008 (sekcja III) - Projekt budżetu ogólnego 2008: (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debata)
 14.Skład Parlamentu
 15.Tura pytań (pytania do Komisji)
 16.Wzrost cen środków spożywczych i ochrona konsumentów (debata)
 17.Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (debata)
 18.Protokół zmieniający porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) ***I (debata)
 19.Ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ***I (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (184 kb) Lista obecności (65 kb)       
 
Protokół (148 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (652 kb) Głosowanie imienne (1443 kb) 
 
Protokół (219 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (180 kb) Głosowanie imienne (645 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności