Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 23. oktober 2007 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Pisne izjave (predložitev)
 4.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 6.Davčna in carinska politika ter lizbonska strategija (razprava)
 7.Rezultati neuradnega vrha voditeljev držav in vlad (Lizbona, 18.-19. oktober 2007) (razprava)
 8.Dnevni red
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Sklenitev protokola k pridružitvenemu sporazumu ES/Čile zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k EU *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Sporazum o znanstvenem sodelovanju med ES in Švico * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.3.Žlahtniteljska pravica v Skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.4.Ratifikacija protokola z dne 12. februarja 2004 o spremembi Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije s strani Republike Slovenije *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.5.Odobritev prve in druge spremembe Konvencije UN/ECE iz Espooja * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.6.Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.7.Infrastruktura za okolje schengeskega informacijskega sistema (sklep) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
9.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (glasovanje)
  
9.9.Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***I (glasovanje)
  
9.10.Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***I (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Predlog splošnega proračuna 2008 (oddelek III) - Predlog splošnega proračuna 2008 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (razprava)
 14.Sestava Parlamenta
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Zviševanje cen živil, zaščita potrošnikov (razprava)
 17.Zelena knjiga : K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU (razprava)
 18.Protokol o spremembi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) ***I (razprava)
 19.Vzpostavitev evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ***I (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (186 kb) Seznam navzočih (65 kb)       
 
Zapisnik (143 kb) Seznam navzočih (36 kb) Izidi glasovanj (652 kb) Izid poimenskega glasovanja (2202 kb) 
 
Zapisnik (209 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (172 kb) Izid poimenskega glasovanja (642 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov