Index 
Proces-verbal
PDF 217kWORD 154k
Marţi, 23 octombrie 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Declaraţii scrise (depunere)
 4.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 5.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 6.Politicile fiscale şi vamale şi Strategia de la Lisabona (dezbatere)
 7.Rezultatele Întâlnirii la nivel înalt informale a Şefilor de Stat şi de Guvern (Lisabona, 18/19 octombrie 2007) (dezbatere)
 8.Ordinea de zi
 9.Votare
  
9.1.Încheierea protocolului la Acordul de asociere CE/Chile ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Acordul de cooperare ştiinţifică si tehnologică între CE si Elveţia * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Protecţia comunitară a soiurilor de plante * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.4.Ratificarea de către Slovenia a Protocolului din 12 februarie 2004 de modificare a Convenţiei de la Paris din 29 iulie 1960 privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.5.Aprobarea primului şi a celui de-al doilea amendament la Convenţia de la Espoo a CEE/ONU * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.6.Aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, precum şi la diverse protocoale la convenţia respectivă * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.7.Infrastructura de comunicaţii pentru Sistemul de informaţii Schengen (Decizie) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.8.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (vot)
  
9.9.Directivă-cadru privind utilizarea durabilă a pesticidelor ***I (vot)
  
9.10.Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare ***I (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Proiect de buget general 2008 (secţiunea III) - Proiect de buget general 2008 (secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dezbatere)
 14.Componenţa Parlamentului
 15.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 16.Creşterea preţurilor pentru produsele alimentare, protecţia consumatorilor (dezbatere)
 17.Carte verde „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni privind politicile comunitare” (dezbatere)
 18.Protocol de modificare a Acordului privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) ***I (dezbatere)
 19.Calificări pentru învăţare continuă ***I (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 21.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.

Au intervenit: Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, care, referindu-se la hotărârea Parlamentului European de a autoriza depunerea, în prezenta perioadă de sesiune, de propuneri de rezoluţie în încheirerea dezbaterii privind reuniunea la nivel înalt UE/Rusia (punctul 12 al PV din 22.10.2007), a cerut înscrierea votării în următoarea perioadă de sesiune, şi Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, care a subscris acestei cereri (Preşedintele a răspuns că vor fi consultate celelalte grupuri politice).


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Scrisoarea rectificativă nr. 1 la proiectul de buget general al Comunităţilor Europene pentru exerciţiul financiar 2008 (13659/2007 - C6-0341/2007 - 2007/2019(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roţi (Versiune codificată) (COM(2007)0588 - C6-0344/2007 - 2007/0205(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind continuarea punerii în aplicare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) (COM(2007)0535 - C6-0345/2007 - 2004/0156(COD))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

BUDG, CONT, TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE pentru a le adapta Regulamentului (CE) … privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. … privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi de modificare a Directivei 67/548/CEE şi a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Decizie a Consiliului de încheiere a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a patru acorduri conexe (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Proiect de buget rectificativ nr. 6 pentru exerciţiul financiar 2007 - Situaţia generală a veniturilor - Secţiunea III – Comisia (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2007 al Uniunii Europene pentru exerciţiul 2007 (13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD)) - BUDG - Raportor: James Elles (A6-0401/2007)

- *** Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului de acceptare, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului privind drepturile de proprietate intelectuală care se referă la comerţ (TRIPS), încheiat la Geneva, la 6 decembrie 2005 (08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)) - INTA - Raportor: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic (COM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)) - PECH - Raportor: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0404/2007)

- * Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Madagascar (COM(2007)0428 - C6-0064/2007 - 2007/0006(CNS)) - PECH - Raportor: Margie Sudre (A6-0405/2007)


3. Declaraţii scrise (depunere)

Următorii deputaţi au prezentat declaraţii scrise de înscris în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski şi Witold Tomczak privind recunoaşterea ca genocid a masacrului polonezilor de către naţionalişti ucrainieni (92/2007).


4. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- acord între Comunitatea Europeană şi Republica Muntenegru privind facilitarea eliberării vizelor,

- acord între Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind facilitarea eliberării vizelor.


5. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Iran

- Mogens N.J. Camre, Romano Maria La Russa şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind Iranul (B6-0406/2007),

- Frédérique Ries, Marco Pannella, Marios Matsakis şi Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, privind Iranul (B6-0407/2007),

- Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Paulo Casaca şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE, privind drepturile omului în Iran (B6-0410/2007),

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind drepturile omului în Iran (B6-0412/2007),

- Angelika Beer şi Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, privind Iranul (B6-0418/2007),

- Michael Gahler, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind Iranul (B6-0419/2007).

II. Pakistan

- Pasqualina Napoletano şi Robert Evans, în numele Grupului PSE, privind Pakistanul (B6-0409/2007),

- Luisa Morgantini şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind Pakistanul (B6-0414/2007),

- Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, privind Pakistanul (B6-0417/2007),

- Charles Tannock şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, privind Pakistanul (B6-0420/2007).

III. Sudan: asasinarea soldaţilor pentru pace ai Uniunii Africane

- Thierry Cornillet şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind Sudanul: asasinarea unor soldaţi pentru pace ai Uniunii Africane (B6-0408/2007),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson şi Josep Borrell Fontelles, în numele Grupului PSE, privind asasinarea unor soldaţi pentru pace ai Uniunii Africane (UA) în Sudan (B6-0411/2007),

- Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, privind asasinarea unor soldaţi pentru pace ai Uniunii Africane în Sudan (B6-0413/2007),

- Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind Sudanul: asasinarea soldaţilor pentru pace (B6-0415/2007),

- Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, Raül Romeva i Rueda şi Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, privind asasinarea unor soldaţi pentru pace ai Uniunii Africane (UA) în Sudan (B6-0416/2007),

- Jürgen Schröder, José Ribeiro e Castro, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE,privind asasinarea unor soldaţi pentru pace ai Uniunii Africane în Sudan (B6-0421/2007).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.


6. Politicile fiscale şi vamale şi Strategia de la Lisabona (dezbatere)

Raport privind contribuţia politicilor fiscale şi vamale la Strategia de la Lisabona [2007/2097(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Sahra Wagenknecht şi-a prezentat raportul.

A intervenit László Kovács (membru al Comisiei).

Au intervenit: Piia-Noora Kauppi, în numele Grupului PPE-DE, Katerina Batzeli, în numele Grupului PSE, Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE, Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Petre Popeangă, în numele Grupului ITS, Eoin Ryan, în numele Grupului UEN, Gay Mitchell, Pervenche Berès, Olle Schmidt, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zsolt László Becsey, Dariusz Rosati, Konrad Szymański şi László Kovács.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.25 al PV din 24.10.2007.

(Şedinţa, suspendată la 9.55, a fost reluată la 10.10.)


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

7. Rezultatele Întâlnirii la nivel înalt informale a Şefilor de Stat şi de Guvern (Lisabona, 18/19 octombrie 2007) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Rezultatele Întâlnirii la nivel înalt informale a Şefilor de Stat şi de Guvern (Lisabona, 18/19 octombrie 2007)

Preşedintele a făcut o scurtă declaraţie, în care a adus omagiu angajamentului preşedinţiei portugheze a Consiliului şi al Preşedintelui Comisiei în favoarea adoptării tratatului reformator al UE.

José Sócrates (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, în numele Grupului ITS, Irena Belohorská, neafiliată, şi Elmar Brok, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, ultimii trei în calitate de reprezentanţi ai Parlamentului European CIG, Luís Queiró, Edite Estrela, Karin Riis-Jørgensen, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Ilda Figueiredo, Vladimír Železný, Luca Romagnoli, Jana Bobošíková, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Marielle De Sarnez, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ian Hudghton, Koenraad Dillen, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen şi Jo Leinen.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Íñigo Méndez de Vigo şi Jan Marinus Wiersma.

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

Au intervenit: Bronisław Geremek, Alain Lamassoure, Bernard Poignant, Hartmut Nassauer, Richard Corbett, Bogdan Klich, Adrian Severin, Jan Zahradil, Andrzej Jan Szejna, Tunne Kelam, Jerzy Buzek, José Sócrates şi José Manuel Barroso.

Dezbaterea s-a încheiat.


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

8. Ordinea de zi

Preşedintele a propus, în acord cu grupurile politice şi în conformitate cu Regulamentul de procedură, două modificări la ordinea de zi a prezentei perioade de sesiune.

- Propunere de amânare pentru următoarea perioadă de sesiune a votării asupra propunerilor de rezoluţie depuse în încheierea dezbaterii privind reuniunea la nivel înalt UE-Rusia (punctul 12 al PV din 22.10.2007 şi punctul 1 al PV din 23.10.2007).

Au intervenit: cu privire la această propunere Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, şi Martin Schulz, care a cerut ca Rusia să fie informată de către Comisie şi Consiliu cu privire la poziţia Parlamentului la reuniunea la nivel înalt.

Preşedintele, constatând că Parlamentul doreşte să voteze asupra acestei propuneri, o supune la vot.

Prin VE (321 pentru, 309 împotrivă, 27 abţineri), Parlamentul a aprobat propunerea.

A fost stabilit următorul termen de depunere:

amendamente şi propuneri de rezoluţie comună: miercuri, 07.11.2007, ora 18.

- Propunere de înscriere fără dezbatere la votarea de joi de la prânz a Raportului Margie Sudre - A6-0405/2007 privind Acordul de parteneriat CE/Madagascar în sectorul pescuitului (punctul 57 din OJ), şi a Raportului Emanuel Jardim Fernandes - A6-0404/2007 privind Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic (punctul 58 din OJ), prevăzute iniţial cu dezbatere.

Au intervenit: Christopher Beazley, care s-a referit la procedura legată de prima propunere şi şi-a manifestat dorinţa ca Consiliul şi Comisia să transmită dlui Putin stenograma dezbaterii privind reuniunea la nivel înalt UE-Rusia, şi Margie Sudre, care a solicitat confirmarea faptului că cele două rapoarte menţionate mai sus vor fi supuse la vot fără dezbatere (Preşedintele îi confirmă acest lucru).

Le Parlement a aprobat această propunere.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


9.1. Încheierea protocolului la Acordul de asociere CE/Chile ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la UE *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui al doilea protocol adiţional la Acordul de asociere între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană [12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083(AVC)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0436)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


9.2. Acordul de cooperare ştiinţifică si tehnologică între CE si Elveţia * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului si a Comisiei privind semnarea şi aplicarea provizorie, în numele Comunităţii Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunităţile Europene, pe de o parte şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte [COM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106(CNS)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Angelika Niebler (A6-0377/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0437)


9.3. Protecţia comunitară a soiurilor de plante * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 cu privire la introducerea unei cereri de protecţie comunitară a soiurilor de plante [COM(2007)0445 - C6-0274/2007 - 2007/0161(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Neil Parish (A6-0373/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0438)


9.4. Ratificarea de către Slovenia a Protocolului din 12 februarie 2004 de modificare a Convenţiei de la Paris din 29 iulie 1960 privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Slovene de ratificare, în interesul Comunităţii Europene, a Protocolului din 12 februarie 2004 de modificare a Convenţiei de la Paris din 29 iulie 1960 privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare [09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0439)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


9.5. Aprobarea primului şi a celui de-al doilea amendament la Convenţia de la Espoo a CEE/ONU * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de aprobare, în numele Comunităţii Europene, a primului şi a celui de-al doilea amendament la Convenţia CEE/ONU de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră [COM(2007)0470 - C6-0291/2007 - 2007/0169(CNS)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0440)


9.6. Aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, precum şi la diverse protocoale la convenţia respectivă * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Protocolul privind interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi al 2-lea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene [COM(2007)0277 - C6-0238/2007 - 2007/0100(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

RECOMANDAREA COMISIEI, AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0441)


9.7. Infrastructura de comunicaţii pentru Sistemul de informaţii Schengen (Decizie) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind instalarea, operarea şi gestionarea unei infrastructuri de comunicaţii pentru Sistemul de informaţii Schengen (SIS) [COM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Carlos Coelho (raportor) face o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din regulament.

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0442)


9.8. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european pentru adaptare la globalizare în aplicarea punctului 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară [COM(2007)0415 - C6-0323/2007 - 2007/2168(ACI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0378/2007)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0443)


9.9. Directivă-cadru privind utilizarea durabilă a pesticidelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor [COM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Christa Klaß (A6-0347/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

A intervenit Christopher Heaton-Harris, care a denunţat tentativa unui grup de presiune de a influenţa votul deputaţilor.

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0444)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0444)


9.10. Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare ***I (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare [COM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0445)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0445)

Intervenţii privind votul:

- Graham Booth privind procedura de votare;

- Edward McMillan-Scott a estimat că ar trebui să se recurgă mai des la articolul 156 din regulament.

°
° ° °

A intervenit Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, care, având în vedere ora, a cerut amânarea restului votării pentru a doua zi.

Au intervenit: cu privire la această cerere Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, care a estimat că, de altfel, ar fi oportună revizuirea procedurilor de lucru, şi Daniel Cohn-Bendit şi Roberto Musacchio, ambii cu privire la această ultimă intervenţie.

Votarea a fost întreruptă aici, punctele care au rămas pentru a fi supuse votării fiind înscrise la votarea de a doua zi.


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Christa Klaß - A6-0347/2007: Christa Klaß, Caroline Lucas, Péter Olajos, Zuzana Roithová, Ryszard Czarnecki şi Carl Schlyter

Raport Hiltrud Breyer - A6-0359/2007: Michl Ebner


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Mairead McGuinness a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Angelika Niebler - A6-0377/2007.

Jacek Protasiewicz a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Christa Klaß - A6-0347/2007, am 146.


(Şedinţa, suspendată la 14.25, a fost reluată la 15.05.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Proiect de buget general 2008 (secţiunea III) - Proiect de buget general 2008 (secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dezbatere)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008 (C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)) şi Scrisoarea rectificativă nr. 1/2008 (13659/2007 - C6-0341/2007) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008 – Comisia pentru bugete. Raportor: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008
Secţiunea I, Parlamentul European
Secţiunea II, Consiliu
Secţiunea IV, Curtea de Justiţie
Secţiunea V, Curtea de conturi
Secţiunea VI, Comitetul Economic şi Social European
Secţiunea VII, Comitetul Regiunilor
Secţiunea VIII, Ombudsmanul European
Secţiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor [C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Ville Itälä (A6-0394/2007)

Preşedintele a făcut următoarea declaraţie: „Înainte de a da cuvântul dnei Comisar Dalia Grybauskaitė, aş dori să-mi extim suprinderea în ceea ce priveşte absenţa altor Comisari, care au fost rugaţi să vină. Există mai multe justificări. Se pare că invitaţiile noastre ar fi fost trimise puţin prea târziu. Este posibil, voi verifica acest lucru.

Aş dori totuşi să amintesc Comisiei faptul că, în temeiul unui acord interinstituţional, aceasta este obligată să fie prezentă în perioadele de sesiune ale Parlamentului European. Voi examina această chestiune mai în detaliu şi aştept din partea Comisiei, dar şi, bineînţeles, a Parlamentului, să respecte angajamentele pe care le are în temeiul acordului interinstituţional.

O rog pe doamna Comisar Dalia Grybauskaitė, aici de faţă, să comunice acest lucru Comisiei. Am abordat acest subiect şi în cadrul Conferinţei preşedinţilor. Totuşi, nu doresc să aduc acum acuzaţii unilaterale, însă voi examina această chestiune.”

Ville Itälä şi Kyösti Virrankoski şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Richard James Ashworth, în numele Grupului PPE-DE, Catherine Guy-Quint, în numele Grupului PSE, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Wiesław Stefan Kuc, în numele Grupului UEN, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, şi Hans-Peter Martin, neafiliat.

A intervenit Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei).

Au intervenit: Michael Gahler (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET) şi Ralf Walter (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE).

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Peter Šťastný (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Salvador Garriga Polledo (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Cristobal Montoro Romero (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Gabriele Stauner (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jutta Haug (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Angelika Niebler (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Wojciech Roszkowski (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Jan Mulder (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Gérard Deprez (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Rihards Pīks (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Christa Prets (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Luciana Sbarbati (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), László Surján, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gérard Onesta, Pedro Guerreiro, Jean-Claude Martinez, Sergej Kozlík, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, Seán Ó Neachtain, Margrete Auken, Adamos Adamou şi Janusz Lewandowski.

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Louis Grech, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Satu Hassi, James Elles, Joan Calabuig Rull, Samuli Pohjamo, Simon Busuttil, Göran Färm, Hannu Takkula, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Rolf Berend, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Katerina Batzeli şi Reimer Böge (preşedintele Comisiei BUDG).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 25.10.2007 şi punctul 7.3 al PV din 25.10.2007.

(Şedinţa, suspendată la 17.45 în aşteptarea timpului afectat întrebărilor, a fost reluată la 17.50)


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

14. Componenţa Parlamentului

Joop Post şi-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 17.10.2007.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul constată existenţa locului vacant de la această dată şi informează autoritatea naţională interesată cu privire la acest lucru.

Autorităţile olandeze competente au comunicat între timp alegerea în Parlamentul European a lui Cornelis Visser în locul lui Joop Post. Parlamentul ia act de acest lucru cu efect de la 17.10.2007.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Cornelis Visser se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu mandatul de deputat în Parlamentul European.


15. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul examinează o serie de întrebări adresate Comisiei (B6-0318/2007).

Prima parte

Întrebare 41 (Manuel Medina Ortega): Răpirile de copii

Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou şi Reinhard Rack.

Întrebare 42 (Milan Gaľa): Virusul Chikungunya în Europa

Markos Kyprianou (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Milan Gaľa.

Întrebare 43 (Paulo Casaca): Catastrofa umanitară din Irak

Neelie Kroes (membră a Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Paulo Casaca şi Danutė Budreikaitė.

A doua parte

Întrebare 44 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Agenţii contractuali care ocupă posturi ce acoperă nevoi fixe şi permanente în cadrul instituţiilor şi serviciilor Uniunii Europene

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei ) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou şi Paul Rübig.

Întrebare 45 (Johan Van Hecke): Consecinţele creşterii numărului de funcţionari europeni asupra costurilor legate de pensie

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Johan Van Hecke, Justas Vincas Paleckis şi Ingeborg Gräßle.

Întrebare 46 (Esko Seppänen): Comisia şi sindicatele

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Esko Seppänen şi Paul Rübig.

Întrebările de la 47 la 48 vor primi răspunsuri scrise.

Întrebare 49 (Bart Staes): Valoarea totală a amenzilor aplicate întreprinderilor în cadrul regulilor de concurenţă

Neelie Kroes a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Bart Staes, Reinhard Rack şi Danutė Budreikaitė.

Întrebare 50 (Lambert van Nistelrooij): Fuziunea dintre Suez şi Gaz de France

Neelie Kroes a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Lambert van Nistelrooij.

Întrebarea 51 este caducă, autorul său fiind absent.

Întrebare 52 (Anne Van Lancker): Subvenţia pentru Volvo Cars Gand/Reglementarea UE privind ajutoarele de stat

Neelie Kroes a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Anne Van Lancker.

Întrebare 53 (Georgios Papastamkos): Comerţul şi schimbările climatice

Peter Mandelson (membru al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papastamkos şi Daniel Caspary.

Întrebare 54 (Daniel Caspary): Dezbaterea privind viitorul instrumentelor de apărare comercială

Întrebare 55 (Laima Liucija Andrikienė): Instrumentele de apărare comercială ale Uniunii Europene

Peter Mandelson a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos şi Elisa Ferreira.

Întrebările de la 56 la 98 vor primi răspunsuri scrise.

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.35, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

16. Creşterea preţurilor pentru produsele alimentare, protecţia consumatorilor (dezbatere)

Întrebare orală (O-0065/2007) adresată deJoseph Daul, Lutz Goepel şi Neil Parish, în numele Grupului PPE-DE, pentru Comisie: Creşterea preţurilor produselor alimentare (B6-0321/2007)

Întrebare orală (O-0067/2007) adresată deLuis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului PSE, pentru Comisie: Protecţia consumatorilor şi creşterea preţurilor (B6-0377/2007)

Întrebare orală (O-0069/2007) adresată de Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas şi Liam Aylward, în numele Grupului UEN, pentru Comisie: Creşterile importante de preţuri la alimente şi protecţia consumatorilor (B6-0378/2007)

Neil Parish (coautor) a dezvoltat întrebarea orală (B6-0321/2007).

Luis Manuel Capoulas Santos (autor) a dezvoltat întrebarea orală (B6-0377/2007).

Sergio Berlato (coautor) a dezvoltat întrebarea orală (B6-0378/2007).

Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE-DE, Bernadette Bourzai, în numele Grupului PSE, Niels Busk, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, în numele Grupului Verts/ALE, Vincenzo Aita, în numele Grupului GUE/NGL, Jim Allister, neafiliat, Struan Stevenson, María Isabel Salinas García, Andrzej Tomasz Zapałowski, Diamanto Manolakou, Agnes Schierhuber, Csaba Sándor Tabajdi, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Catherine Neris şi Mariann Fischer Boel.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Pilar Ayuso, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness şi James Nicholson, în numele Grupului PPE-DE, privind creşterea preţurilor la alimentele pentru animale şi la produsele alimentare (B6-0400/2007)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli şi Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, privind creşterea preţurilor şi protecţia consumatorilor (B6-0401/2007)

- Diamanto Manolakou, Vincenzo Aita, Ilda Figueiredo, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo, Kyriacos Triantaphyllides şi Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, privind creşterea preţurilor produselor alimentare şi protecţia consumatorilor (B6-0402/2007)

- Niels Busk, Kyösti Virrankoski şi Willem Schuth, în numele Grupului ALDE, privind creşterea preţurilor produselor alimentare (B6-0403/2007)

- Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind creşterea importantă a preţurilor produselor alimentare şi protecţia consumatorilor (B6-0404/2007)

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE, privind creşterea preţurilor produselor alimentare (B6-0405/2007)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 25.10.2007.


17. Carte verde „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni privind politicile comunitare” (dezbatere)

Raport privind Cartea verde „Către o Europă fără fum de tutun: opţiuni strategice la nivelul Uniunii Europene” [2007/2105(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

Karl-Heinz Florenz şi-a prezentat raportul.

A intervenit Markos Kyprianou (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marianne Thyssen, în numele Grupului PPE-DE, Glenis Willmott, în numele Grupului PSE, Jules Maaten, în numele Grupului ALDE, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Koenraad Dillen, în numele Grupului ITS, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi şi Marios Matsakis.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Carl Schlyter, Bogusław Sonik, Karin Scheele, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Catherine Stihler, Christofer Fjellner şi Markos Kyprianou.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.26 al PV din 24.10.2007.


18. Protocol de modificare a Acordului privind aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) ***I (dezbatere)

Raport privind ropunerea de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Comunităţii europene, a protocolului de modificare a acordului privind TRIPS, încheiat la Geneva, la 6 decembrie 2005 [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

Gianluca Susta şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Au intervenit: Michel Rocard (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Georgios Papastamkos, în numele Grupului PPE-DE, Kader Arif, în numele Grupului PSE, Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Umberto Guidoni, în numele Grupului GUE/NGL, Zbigniew Zaleski, Erika Mann şi Francisco Assis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.14 al PV din 24.10.2007.


19. Calificări pentru învăţare continuă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a Cadrului european de calificări pentru educaţie continuă [COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Mario Mantovani şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Milan Gaľa (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Thomas Mann, în numele Grupului PPE-DE, Françoise Castex, în numele Grupului PSE, Ona Juknevičienė, în numele Grupului ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, în numele Grupului UEN, Sepp Kusstatscher, în numele Grupului Verts/ALE, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joel Hasse Ferreira, Ewa Tomaszewska şi Peter Mandelson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.18 al PV din 24.10.2007.


20. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 396.144/OJME).


21. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 0.05.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate