Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0147(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0381/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0381/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0453

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

8.8. Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΚ και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας [COM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0453)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου