Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0159(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0383/2007

Ingivna texter :

A6-0383/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0454

Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg

8.9. Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse [KOM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0454)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy