Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0148(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0382/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0382/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0455

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

8.10. Θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ της ΕΚ και της Αλβανίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας [COM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0455)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου