Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0060(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0403/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0403/2007

Συζήτηση :

PV 23/10/2007 - 18
CRE 23/10/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.14
CRE 24/10/2007 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0459

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

8.14. Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη συμφωνία (TRIPS), που υπεγράφη στη Γενεύη στις 6 Δεκεμβρίου 2005 [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνουν οι Carl Schlyter ο οποίος ζητεί να γνωρίσει τη θέση του Συμβουλίου και Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) ο οποίος διευκρινίζει τη θέση.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0459)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου