Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0036(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0232/2007

Ingivna texter :

A6-0232/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.19

Antagna texter :

P6_TA(2007)0464

Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg

8.19. Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, när det gäller de genomförandebefogenheter som överförts till kommissionen [KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0464)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0464)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy