Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2105(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0336/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0336/2007

Συζήτηση :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0471

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

8.26. Πράσινο Βιβλίο: Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» [2007/2105(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0471)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Μάριος Ματσάκης παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 10, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου