Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

9. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Richard Corbett - A6-0354/2007: Richard Corbett

Доклад Mario Mantovani - A6-0245/2007: Roberta Alma Anastase

Доклад Carlos Coelho - A6-0358/2007: Laima Liucija Andrikienė

Доклад Irena Belohorská - A6-0291/2007: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová и Laima Liucija Andrikienė

Доклад Herbert Reul - A6-0348/2007: Danutė Budreikaitė, Romano Maria La Russa и Karin Scheele

Доклад Chris Davies - A6-0343/2007: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Karin Scheele, Jan Březina, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk и Linda McAvan

Доклад Sahra Wagenknecht - A6-0391/2007: Danutė Budreikaitė

Доклад Karl-Heinz Florenz - A6-0336/2007: Miroslav Mikolášik, Roberta Alma Anastase, Ryszard Czarnecki, Hannu Takkula, Christoph Konrad, Renate Sommer, Daniel Hannan и Marcin Libicki

B6-0376/2007- Отношения между Европейския съюз и Турция: Miroslav Mikolášik, Christoph Konrad, Philip Claeys, Frank Vanhecke и Eija-Riitta Korhola

Правна информация - Политика за поверителност