Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg

15. Hodina otázok (pre Radu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0318/2007).

Otázka č. 1 (Manuel Medina Ortega): Fond solidarity v prípade katastrof .

Manuel Lobo Antunes (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Elizabeth Lynne a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Integrovaná európska politika pre osoby s postihnutím.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig a Reinhard Rack.

Otázky 3, 4 a 5 neboli prerokúvané, pretože ich téma už bola predmetom programu tejto schôdze.

Otázka č. 6 (Sarah Ludford): Sexuálni delikventi.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford, Mairead McGuinness a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 7 (Lambert van Nistelrooij): Fúzia spoločností Suez a Gaz de France.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Lambert van Nistelrooij.

Otázka 8 bola stiahnutá.

Otázka 9 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 10 (Roberta Alma Anastase): Zjednodušenie vydávania víz pre občanov Moldavskej republiky a Gruzínskej republiky.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Roberta Alma Anastase a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 11 (Dimitrios Papadimoulis): Vytvorenie európskej jednotky civilnej obrany.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Dimitrios Papadimoulis, Justas Vincas Paleckis a Reinhard Rack.

Otázka č. 12 (Bernd Posselt): Osud pána Ukšina Hotiho.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 13 (Robert Evans): Zmena klímy.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Robert Evans a Mairead McGuinness.

Otázka č. (): Výkyvy na svetových finančných trhoch.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Mairead McGuinness.

Otázka č. 15 (Johan Van Hecke): Rastúci počet európskych agentúr.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Johan Van Hecke.

Otázka č. 16 (Bill Newton Dunn): Núdzová kontaktná sieť liniek 24/7 proti počítačovej kriminalite.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položili Bill Newton Dunn.

Otázka č. 17 (Ilda Figueiredo): Zákaz návštev vzťahujúci sa na kubánskych občanov uväznených v USA.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Ilda Figueiredo.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia