Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

16. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την ομάδα PSE τις ακόλουθες αιτήσεις ορισμού:

επιτροπή BUDG: ο Gary Titley αντί της Neena Gill

επιτροπή JURI: η Neena Gill αντί του Gary Titley

επιτροπή LIBE: ο Armando França

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης : ο John Attard-Montalto δεν είναι πλέον τακτικό μέλος

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων: ο Armando França

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: ο John Attard-Montalto

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου