Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 oktober 2007 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

16. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PSE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Gary Titley in plaats van Neena Gill

Commissie JURI: Neena Gill in plaats van Gary Titley

Commissie LIBE: Armando França

Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, met inbegrip van Jemen: John Attard-Montalto is niet langer gewoon lid

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap: Armando França

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: John Attard-Montalto

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid