Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Писмени декларации (внасяне)
 4.Отношения между Европейския съюз и Турция (разискване)
 5.Среща на върха ЕС-Русия (разискване)
 6.Декларация на председателството
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  
8.1.Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за реадмисия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Привилегии и имунитет на Gian Paolo Gobbo (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.12.Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.13.Проект на коригиращ бюджет № 6/2007 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.14.Протокол за изменение на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.15.Пълни стенографски протоколи (изменение на член 173 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.16.Европейски консултативен съвет за статистическо управление ***I (гласуване)
  
8.17.Европейски статистически консултативен комитет ***I (гласуване)
  
8.18.Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот ***I (гласуване)
  
8.19.Батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I (гласуване)
  
8.20.Комуникационна инфраструктура за Шенгенската информационна система (регламент) * (гласуване)
  
8.21.Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 18 декември 1997 г. за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации * (гласуване)
  
8.22.Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди (гласуване)
  
8.23.Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (гласуване)
  
8.24.Намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили (гласуване)
  
8.25.Данъчна и митническа политики и Лисабонската стратегия (гласуване)
  
8.26.Зелена книга „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“ (гласуване)
  
8.27.Отношения между Европейския съюз и Турция (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Отношения между Европейския съюз и Сърбия (разискване)
 13.Отношенията между ЕС и Африка (разискване)
 14.Към глобален договор за забрана на касетъчните боеприпаси (разискване)
 15.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Производство на опиум за медицински цели в Афганистан (разискване)
 18.Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Привременно запориране на банкови сметки (разискване)
 19.Признаване и надзор над присъди с отложено изпълнение, алтернативни санкции и условни присъди * - Съдебно сътрудничество по наказателни дела * (разискване)
 20.Търговски регистри за статистически цели ***II (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (226 kb) Присъствен списък (63 kb)       
 
Протокол (160 kb) Присъствен списък (35 kb) Резултати от гласувания (858 kb) Резултати от поименно гласуване (2521 kb) 
 
Протокол (236 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (241 kb) Резултати от поименно гласуване (740 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност