Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 24. října 2007 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Složení Parlamentu
 3.Písemná prohlášení (předložení)
 4.Vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem (rozprava)
 5.Schůzka na nejvyšší úrovni EU-Rusko (rozprava)
 6.Prohlášení předsednictva
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  
8.1.Doručování soudních a mimosoudních písemností ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Bosnou a Hercegovinou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Krátkodobá víza mezi ES a Bosnou a Hercegovinou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Srbskem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Krátkodobá víza mezi ES a Srbskem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Černou Horou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Krátkodobá víza mezi ES a Černou Horou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Krátkodobá víza mezi ES a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Krátkodobá víza mezi ES a Albánií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Imunita pana Giana Paola Gobbo (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Změna článku 173 jednacího řádu EP o doslovných zápisech (hlasování)
  
8.16.Poradní výbor pro správu evropských statistik ***I (hlasování)
  
8.17.Evropský poradní výbor pro politiku Společenství v oblasti statistických informací ***I (hlasování)
  
8.18.Kvalifikace v oblasti celoživotního vzdělávání ***I (hlasování)
  
8.19.Baterie a akumulátory a odpadní baterie a akumulátory (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (hlasování)
  
8.20.Komunikační infrastruktura pro prostředí schengenského informačního systému (nařízení) * (hlasování)
  
8.21.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami * (hlasování)
  
8.22.Tematická strategie udržitelného používání pesticidů (hlasování)
  
8.23.Konvenční zdroje energie a technologie výroby energie (hlasování)
  
8.24.Strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (hlasování)
  
8.25.Příspěvek daňové politiky k Lisabonské strategii (hlasování)
  
8.26.Tabákový kouř: možnosti politiky na úrovni EU (hlasování)
  
8.27.Vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Vztahy mezi Evropskou unií a Srbskem (rozprava)
 13.Současný stav vztahů mezi EU a Afrikou (rozprava)
 14.Mezinárodní dohoda o zákazu kazetové munice (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Výroba opia pro lékařské účely v Afghánistánu (rozprava)
 18.Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních účtů (Zelená kniha) (rozprava)
 19.Uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení a o dohledu nad nimi * - Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob * (rozprava)
 20.Registry hospodářských subjektů pro statistické účely ***II (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání
 22.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (198 kb) Prezenční listina (63 kb)       
 
Zápis (144 kb) Prezenční listina (35 kb) Výsledky hlasování (818 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1687 kb) 
 
Zápis (212 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (208 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (741 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí