Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 24. oktober 2007 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 4.Forbindelserne EU/Tyrkiet (forhandling)
 5.Topmøde EU/Rusland (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  
8.1.Forkyndelse af dokumenter i civile og kommercielle sager ***II (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.2.Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.4.Aftale EF/Serbien om tilbagetagelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.5.Aftale EF/Serbien om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.6.Aftale EF/Montenegro om tilbagetagelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.7.Aftale EF/Montenegro om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.8.Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.9.Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.10.Aftale EF/Albanien om visa til kortvarigt ophold * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.11.Gian Paolo Gobbos immunitet og privilegier (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.12.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.13.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.14.Handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.15.Det fuldstændige forhandlingsreferat (ændring af forretningsordenens artikel 173) (afstemning)
  
8.16.Rådgivende organ for statistisk styring ***I (afstemning)
  
8.17.Rådgivende udvalg for statistisk information ***I (afstemning)
  
8.18.Livslang læring ***I (afstemning)
  
8.19.Batterier og akkumulatorer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
8.20.Kommunikationsinfrastruktur i forbindelse med Schengen-informationssystemet (forordning) * (afstemning)
  
8.21.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne * (afstemning)
  
8.22.Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider (afstemning)
  
8.23.Energikilder og energiteknologi (afstemning)
  
8.24.CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (afstemning)
  
8.25.Skatte- og toldpolitikkens bidrag til Lissabon-strategien (afstemning)
  
8.26.Europa uden tobaksrøg (afstemning)
  
8.27.Forbindelserne EU/Tyrkiet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Forbindelserne EU/Serbien (forhandling)
 13.Forbindelserne EU/Afrika (forhandling)
 14.International traktat om forbud mod klyngebomber (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Produktion af opium til medicinske formål i Afghanistan (forhandling)
 18.Udlæg i bankindeståender (forhandling)
 19.Anerkendelse af retlige afgørelser * - Den europæiske fuldbyrdelsesordre og overførelse af domfældte * (forhandling)
 20.Virksomhedsregistre til statistiske formål ***II (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (193 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)       
 
Protokol (148 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) Afstemningsresultater (686 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2501 kb) 
 
Protokol (212 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (190 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (727 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik