Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 4.Vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom (rozprava)
 5.Samit EÚ/Rusko (rozprava)
 6.Vyhlásenie predsedníctva
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***II (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda medzi ES a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bosnou a Hercegovinou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi ES a Srbskom o readmisii osôb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Srbskom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Dohoda medzi ES a Čiernou Horou o readmisii osôb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Čiernou Horou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.8.Dohoda medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.9.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.10.Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Albánskom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.11.Imunita a výsady pána Giana Paola Gobba (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.12.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.13.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.14.Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.15.Zmena článku 173 rokovacieho poriadku týkajúceho sa doslovného zápisu (hlasovanie)
  8.16.Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky ***I (hlasovanie)
  8.17.Európsky poradný výbor pre štatistiku ***I (hlasovanie)
  8.18.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie ***I (hlasovanie)
  8.19.Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)
  8.20.Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (nariadenie) * (hlasovanie)
  8.21.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami * (hlasovanie)
  8.22.Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov (hlasovanie)
  8.23.Tradičné zdroje energie a energetické technológie (hlasovanie)
  8.24.Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (hlasovanie)
  8.25.Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (hlasovanie)
  8.26.Zelená kniha: K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ (hlasovanie)
  8.27.Vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Vzťahy medzi EÚ a Srbskom (rozprava)
 13.Súčasný stav vzťahov EÚ - Afrika (rozprava)
 14.Medzinárodná zmluva o zákaze kazetovej munície (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Radu)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Výroba ópia na medicínske účely v Afganistane (rozprava)
 18.Zlepšenie účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov (zelená kniha) (rozprava)
 19.Uznávanie podmienečných trestov, alternatívnych sankcií a podmienečných odsúdení a dohľad nad nimi * - Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach * (rozprava)
 20.Registre podnikov na štatistické účely ***II (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (189 kb) Prezenčná listina (63 kb)       
 
Zápisnica (146 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovaní (839 kb) Hlasovania podľa mien (2509 kb) 
 
Zápisnica (215 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (205 kb) Hlasovania podľa mien (729 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia