Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning
 3.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 4.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet (debatt)
 5.Toppmötet EU/Ryssland (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  
8.1.Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur ***II (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Återtagandeavtal mellan EG och Bosnien och Hercegovina * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Bosnien och Hercegovina * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Återtagandeavtal mellan EG och Serbien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Serbien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Återtagandeavtal mellan EG och Montenegro * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Montenegro * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Återtagandeavtal mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.9.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.10.Avtal om viseringar för kortare vistelse mellan EG och Albanien * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.11.Gian Paolo Gobbos immunitet och privilegier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.12.Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.13.Ändringsbudget nr 6/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.14.Protokoll om ändring av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS) *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.15.Ändring av artikel 173 om det fullständiga förhandlingsreferatet (omröstning)
  
8.16.Rådgivande organet för styrning av den europeiska statistiken ***I (omröstning)
  
8.17.Europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens politik inom statistisk information ***I (omröstning)
  
8.18.Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande ***I (omröstning)
  
8.19.Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (omröstning)
  
8.20.Kommunikationsinfrastruktur för Schengens informationssystem (SIS) (förordning) * (omröstning)
  
8.21.Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar * (omröstning)
  
8.22.Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel (omröstning)
  
8.23.Konventionella energikällor och energiteknik (omröstning)
  
8.24.Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (omröstning)
  
8.25.Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin (omröstning)
  
8.26.Grönbok: Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå (omröstning)
  
8.27.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (debatt)
 13.Det aktuella läget för förbindelserna EU-Afrika (debatt)
 14.Internationellt fördrag om förbud mot klusterammunition (debatt)
 15.Frågestund (frågor till rådet)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan (debatt)
 18.Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: Kvarstad på bankmedel (debatt)
 19.Erkännande och övervakning av uppskjutna påföljder, alternativa påföljder och villkorliga påföljder * - Tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar * (debatt)
 20.Företagsregister för statistiska ändamål ***II (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (198 kb) Närvarolista (63 kb)       
 
Protokoll (152 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (802 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2514 kb) 
 
Protokoll (214 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (189 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (728 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy