Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 213kWORD 151k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano
 3.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 4.Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet (keskustelu)
 5.EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  8.1.Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.2.EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen takaisinottosopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.3.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.4.EY:n ja Serbian välinen takaisinottosopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.5.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Serbian välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.6.EY:n ja Montenegron välinen takaisinottosopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.7.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Montenegron välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.8.EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen takaisinottosopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.9.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.10.Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Albanian välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.11.Gian Paolo Gobbon parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.12.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.13.Lisätalousarvio nro 6/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.14.Pöytäkirja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS) muuttamisesta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  8.15.Sanatarkat istuntoselostukset (työjärjestyksen 173 artiklan muuttaminen) (äänestys)
  8.16.Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta ***I (äänestys)
  8.17.Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea ***I (äänestys)
  8.18.Tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi ***I (äänestys)
  8.19.Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta) ***I (äänestys)
  8.20.Schengenin tietojärjestelmän (SIS) tietoliikenneinfrastruktuuri (asetus) * (äänestys)
  8.21.Bulgarian ja Romanian liittyminen 18. joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä * (äänestys)
  8.22.Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia (äänestys)
  8.23.Konventionaaliset energianlähteet ja energiateknologia (äänestys)
  8.24.Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (äänestys)
  8.25.Vero- ja tullipolitiikan merkitys Lissabonin strategian toteuttamisessa (äänestys)
  8.26.Vihreä kirja "Tavoitteena savuton Eurooppa: Euroopan toimintavaihtoehdot" (äänestys)
  8.27.Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.EU:n ja Serbian suhteet (keskustelu)
 13.EU:n ja Afrikan suhteiden nykytila (keskustelu)
 14.Kansainvälinen sopimus rypälepommien kieltämisestä (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Oopiumin tuotanto lääkinnällistä tarkoitusta varten Afganistanissa (keskustelu)
 18.Vihreä kirja tuomioiden täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa: pankkitalletusten takavarikointi (keskustelu)
 19.Ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistusten määräämisen ehdollisen lykkäämisen tunnustaminen ja valvonta * - Vapausrangaistuksen tai vapaudenmenetyksen määräämisen tunnustaminen ja täytäntöönpano * (keskustelu)
 20.Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatiminen ***II (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Parlamentin kokoonpano

Puhemies ilmoitti, että Alessandro Battilocchio ja Gianni De Michelis ovat liittyneet PSE-ryhmään 24.10.2007 alkaen.


3. Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat jäsenet ovat toimittaneet kirjallisen kannanoton luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga ja Kristian Vigenin puolisotilaallisten ääriryhmien toimintaan Euroopan unionissa (93/2007).


4. Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet

Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Sebastiano (Nello) Musumeci UEN-ryhmän puolesta, Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georgios Georgiou IND/DEM-ryhmän puolesta, Philip Claeys ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Marco Cappato, Feleknas Uca, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Ioannis Kasoulides, Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Mario Borghezio, Gerard Batten, Koenraad Dillen ja Charles Tannock.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Maria Eleni Koppa, Giorgos Dimitrakopoulos, Richard Howitt, Josef Zieleniec, Vural Öger, Yiannakis Matsis, Carlos Carnero González, Emine Bozkurt, Manuel Lobo Antunes ja Olli Rehn.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Ria Oomen-Ruijten AFET-valiokunnan puolesta EU:n ja Turkin välisistä suhteista (B6-0376/2007)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke ja Koenraad Dillen ITS-ryhmän puolesta Euroopan unionin ja Turkin välisistä suhteista (B6-0398/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2007, kohta 8.27.


5. EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Venäjän huippukokous

Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Reino Paasilinna, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Inese Vaidere ja Hélène Flautre.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Puheenvuorot: Vladimír Remek, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hanna Foltyn-Kubicka, Christopher Beazley, joka halusi varmistaa, että parlamentin ilmaisemat näkökannat todella välitetään presidentti Putinille huippukokouksessa, kuten hän oli pyytänyt päivää aiemmin (istunnon pöytäkirja 23.10.2007, kohta 8), Libor Rouček, Georgios Papastamkos, Józef Pinior, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Roberta Alma Anastase, Katrin Saks, Tunne Kelam, Manuel Lobo Antunes ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta Mafrassa 26. lokakuuta 2007 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (B6-0423/2007)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Christopher Beazley, Tunne Kelam ja Bogdan Klich PPE-DE-ryhmän puolesta Mafrassa 26. lokakuuta 2007 pidettävästä EU:n ja Venäjän välisestä huippukokouksesta (B6-0424/2007)

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Janusz Onyszkiewicz ALDE-ryhmän puolesta Mafrassa 26. lokakuuta 2007 pidettävän EU:n ja Venäjän 10. huippukokouksen valmisteluista (B6-0425/2007)

- Esko Seppänen, Gabriele Zimmer ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (B6-0426/2007)

- Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta Mafrassa 26. lokakuuta 2007 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta (B6-0427/2007)

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Angelika Beer ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta Mafrassa 26. lokakuuta 2007 pidettävän EU:n ja Venäjän 10. huippukokouksen valmisteluista (B6-0428/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2007, kohta 3.22.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 LUX-palkinnon jakotilaisuuden johdosta, ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi Euroopan parlamentin puhemiestä tuomitsemaan virallisesti Unkarin pääministerille Ferenc Gyurcsánylle Budapestissä järjestetyssä mielenosoituksessa osoitetut juutalaisvastaiset loukkaukset (puhemies vastasi, että hän välittää kyseisen pyynnön Euroopan parlamentin puhemiehelle).

Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän kiitti puhemiestä LUX-palkinnon jakotilaisuuden järjestämisestä Euroopan parlamentin tiloissa.


6. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman Yhdistyneiden Kansakuntien 62-vuotisjuhlan johdosta. Hän ilmoitti, että parlamentissa julkaistiin tänään virallisesti EU:n ja YK:n välistä yhteistyötä koskeva vuosikertomus, jossa käsitellään kriisinhallintaa sekä demokratian ja perusvapauksien kehittämistä ja edistämistä.


7. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Mauritanian valtuuskunnan, jota johti suurlähettiläs tri Abderrahmane Ould Tolba.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


8.1. Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ("asiakirjojen tiedoksianto") ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta [08703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2007)0446)


8.2. EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen takaisinottosopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0425 - C6-0299/2007 - 2007/0142(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claudio Fava (A6-0385/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0447)


8.3. Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä [KOM(2007)0423 - C6-0296/2007 - 2007/0140(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claudio Fava (A6-0384/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0448)


8.4. EY:n ja Serbian välinen takaisinottosopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0438 - C6-0298/2007 - 2007/0153(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claudio Fava (A6-0386/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0449)


8.5. Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Serbian välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välillä [KOM(2007)0422 - C6-0295/2007 - 2007/0144(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claudio Fava (A6-0387/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0450)


8.6. EY:n ja Montenegron välinen takaisinottosopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0431 - C6-0301/2007 - 2007/0146(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0451)


8.7. Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Montenegron välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välillä [KOM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0452)


8.8. EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen takaisinottosopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä [KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0453)


8.9. Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä [KOM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0454)


8.10. Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Albanian välillä * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välillä [KOM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0455)


8.11. Gian Paolo Gobbon parlamentaarinen koskemattomuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Gian Paolo Gobbon parlamentaarista koskemattomuutta ja erioikeuksia koskeva kuulemispyyntö [2007/2014(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0367/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Bruno Gollnisch ITS-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi, että mietintö palautetaan valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 168 artiklan 2 kohdan perusteella.

Puheenvuorot: Francesco Enrico Speroni (JURI-valiokunnan varapuheenjohtaja) kyseisestä pyynnöstä, ja Diana Wallis (esittelijä).

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0456)


8.12. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti [KOM(2007)0526 – C6- 0286/2007 – 2007/2179(ACI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A6-0393/2007)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0457)


8.13. Lisätalousarvio nro 6/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2007 varainhoitovuodeksi 2007,
Pääluokka III - Komissio [13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: James Elles (A6-0401/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron täsmentääkseen komission näkemystä.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0458)


8.14. Pöytäkirja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS) muuttamisesta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevaa sopimusta (TRIPS-sopimus) muuttavan, Genevessä 6 päivänä joulukuuta 2005 tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Puheenvuorot: Carl Schlyter, joka tiedusteli neuvoston kantaa, ja Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja), joka ilmoitti neuvoston kannan.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0459)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


8.15. Sanatarkat istuntoselostukset (työjärjestyksen 173 artiklan muuttaminen) (äänestys)

Mietintö: Euroopan parlamentin työjärjestyksen sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan muuttaminen [2007/2137(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A6-0354/2007)

(Tarkistusten hyväksyminen edellyttää määräenemmistöä)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

Hyväksytyt tarkistukset: ks. "Äänestysten tulokset" -liite.

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0460)

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä.

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Anna Záborská äänestyksen seurauksista.


8.16. Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan perustamisesta [KOM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0461)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0461)


8.17. Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalaisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta [KOM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0462)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0462)


8.18. Tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi [KOM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0463)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0463)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Gerard Batten äänestyksen kulusta.


8.19. Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta [KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0464)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0464)


8.20. Schengenin tietojärjestelmän (SIS) tietoliikenneinfrastruktuuri (asetus) * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) tietoliikenneinfrastruktuurin perustamisesta, käytöstä ja hallinnoinnista [KOM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0465)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0465)


8.21. Bulgarian ja Romanian liittyminen 18. joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä * (äänestys)

Mietintö: Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä [KOM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0466)


8.22. Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia (äänestys)

Mietintö: Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia [2007/2006(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0467)


8.23. Konventionaaliset energianlähteet ja energiateknologia (äänestys)

Mietintö: Konventionaaliset energianlähteet ja energiateknologia [2007/2091(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Herbert Reul (A6-0348/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0468)


8.24. Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (äänestys)

Mietintö: Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi [2007/2119(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Chris Davies (A6-0343/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0469)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Martin Schulz ja Chris Davies (esittelijä) tarkistuksia koskevien äänestysten järjestyksestä.


8.25. Vero- ja tullipolitiikan merkitys Lissabonin strategian toteuttamisessa (äänestys)

Mietintö: Vero- ja tullipolitiikan merkitys Lissabonin strategian toteuttamisessa [2007/2097(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0470)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Piia-Noora Kauppi esitti 37 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin;

- Sahra Wagenknecht (esittelijä) totesi ennen lopullista äänestystä, ettei päätöslauselma heijastanut enää hänen näkemystään, ja ilmoitti vetävänsä nimensä pois mietinnöstä kehottaen jäseniä äänestämään sitä vastaan.


8.26. Vihreä kirja "Tavoitteena savuton Eurooppa: Euroopan toimintavaihtoehdot" (äänestys)

Mietintö: Vihreä kirja "Tavoitteena savuton Eurooppa: Euroopan toimintavaihtoehdot" [2007/2105(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0471)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Marios Matsakis esitti tarkistukseen 10 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.27. Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0376/2007 ja B6-0398/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0376/2007

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0472)

(Päätöslauselmaesitys B6-0398/2007 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Ria Oomen-Ruijten esitti 19 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Richard Corbett - A6-0354/2007: Richard Corbett

Mietintö: Mario Mantovani - A6-0245/2007: Roberta Alma Anastase

Mietintö: Carlos Coelho - A6-0358/2007: Laima Liucija Andrikienė

Mietintö: Irena Belohorská - A6-0291/2007: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová ja Laima Liucija Andrikienė

Mietintö: Herbert Reul - A6-0348/2007: Danutė Budreikaitė, Romano Maria La Russa ja Karin Scheele

Mietintö: Chris Davies - A6-0343/2007: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Karin Scheele, Jan Březina, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk ja Linda McAvan

Mietintö: Sahra Wagenknecht - A6-0391/2007: Danutė Budreikaitė

Mietintö: Karl-Heinz Florenz - A6-0336/2007: Miroslav Mikolášik, Roberta Alma Anastase, Ryszard Czarnecki, Hannu Takkula, Christoph Konrad, Renate Sommer, Daniel Hannan ja Marcin Libicki

B6-0376/2007- Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet: Miroslav Mikolášik, Christoph Konrad, Philip Claeys, Frank Vanhecke ja Eija-Riitta Korhola


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Elisa Ferreira ilmoitti Sahra Wagenknechtin mietinnöstä toimitetun lopullisen äänestyksen jälkeen, ettei hänen äänestykoneensa ollut toiminut.

Othmar Karas ilmoitti, ettei hänen äänestyskoneensa ollut toiminut joissakin Karl-Heinz Florenzin mietintöä koskeneista äänestyksistä.

Hans-Peter Martin ilmoitti, että tulkkauksessa oli ilmennyt jonkin verran ongelmia, sillä äänestykset toimitettiin liian nopeasti.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. EU:n ja Serbian suhteet (keskustelu)

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan unionin ja Serbian suhteista [2007/2126(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

Jelko Kacin esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen).

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-DE-ryhmän puolesta, Justas Vincas Paleckis PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, Carl Lang ITS-ryhmän puolesta, Doris Pack, Hannes Swoboda, Samuli Pohjamo, Hanna Foltyn-Kubicka, Joost Lagendijk, Athanasios Pafilis, Bastiaan Belder, Zsolt László Becsey, Véronique De Keyser, Andrzej Tomasz Zapałowski, Michael Gahler, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Marcello Vernola ja Csaba Sándor Tabajdi.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Kinga Gál, Manuel Lobo Antunes ja Olli Rehn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2007, kohta 7.11.


13. EU:n ja Afrikan suhteiden nykytila (keskustelu)

Mietintö: EU:n ja Afrikan suhteiden nykytila [2007/2002(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Maria Martens (A6-0375/2007)

Maria Martens esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuoron käyttivät: Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) ja Louis Michel (komission jäsen).

Puheenvuorot: Michel Rocard (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Filip Kaczmarek PPE-DE-ryhmän puolesta, Alain Hutchinson PSE-ryhmän puolesta, Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, Koenraad Dillen ITS-ryhmän puolesta, Michael Gahler, Alessandro Battilocchio, Danutė Budreikaitė ja Helmuth Markov.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Robert Sturdy, Josep Borrell Fontelles, Olle Schmidt, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Zuzana Roithová, Thijs Berman, Zbigniew Zaleski, Marie-Arlette Carlotti, Luís Queiró, Luis Yañez-Barnuevo García, Manuel Lobo Antunes ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2007, kohta 7.12.


14. Kansainvälinen sopimus rypälepommien kieltämisestä (keskustelu)

Josep Borrell Fontellesin DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0048/2007): Kansainvälinen sopimus rypälepommien kieltämisestä, Oslon julistuksen seuranta (B6-0319/2007)

Josep Borrell Fontellesin DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0052/2007): Kansainvälinen sopimus rypälepommien kieltämisestä, Oslon julistuksen seuranta (B6-0320/2007)

Josep Borrell Fontelles esitteli suulliset kysymykset.

Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen (B6-0319/2007).

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) vastasi kysymykseen (B6-0320/2007).

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alain Hutchinson, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Carl Schlyter.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Luis Yañez-Barnuevo García, Manuel Lobo Antunes ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Karl von Wogau, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Stefano Zappalà PPE-DE-ryhmän puolesta, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes ja Alain Hutchinson PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta, Angelika Beer, Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, André Brie, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Esko Seppänen ja Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta kaikkien rypäleammusten maailmanlaajuisesta kieltämisestä (B6-0429/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2007, kohta 7.13.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi kyselytunnin alkamista odotettaessa.)


15. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0318/2007).

Kysymys 1 (Manuel Medina Ortega): Solidaarisuusrahasto katastrofeja varten.

Manuel Lobo Antunes (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega, Elizabeth Lynne ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Vammaisia koskeva yhdennetty eurooppalainen politiikka.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig ja Reinhard Rack.

Kysymyksiä 3, 4 ja 5 ei käsitelty, koska niiden aihe oli jo kirjattu tämän istuntojakson esityslistalle.

Kysymys 6 (Sarah Ludford): Seksuaalirikolliset.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Sarah Ludford, Mairead McGuinness ja Jörg Leichtfried.

Kysymys 7 (Lambert van Nistelrooij): Suez- ja Gaz de France -yhtiön fuusio.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Lambert van Nistelrooij.

Kysymys 8 on peruutettu.

Kysymys 9 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 10 (Roberta Alma Anastase): Viisumijärjestelyjen helpottaminen Moldovan ja Georgian kansalaisten tapauksessa.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Roberta Alma Anastase ja Danutė Budreikaitė.

Kysymys 11 (Dimitrios Papadimoulis): Euroopan pelastuspalvelujoukkojen perustaminen.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Dimitrios Papadimoulis, Justas Vincas Paleckis ja Reinhard Rack.

Kysymys 12 (Bernd Posselt): Professori Ukshin Hotin kohtalo.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Kysymys 13 (Robert Evans): Ilmastonmuutos.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Robert Evans ja Mairead McGuinness.

Kysymys 14 (Mairead McGuinness): Kuohunta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Mairead McGuinness.

Kysymys 15 (Johan Van Hecke): Erityisvirastojen lukumäärän lisääntyminen.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Johan Van Hecke.

Kysymys 16 (Bill Newton Dunn): Tietoverkkorikollisuutta käsittelevä yhteysverkosto 24/7.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bill Newton Dunn.

Kysymys 17 (Ilda Figueiredo): Yhdysvalloissa vankeina olevien Kuuban kansalaisten luokse tehtävien vierailujen kieltäminen.

Manuel Lobo Antunes vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Ilda Figueiredo.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

16. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PSE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

BUDG-valiokunta: Gary Titley Neena Gillin tilalle

JURI-valiokunta: Neena Gill Gary Titleyn tilalle

LIBE-valiokunta: Armando França

Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta: John Attard-Montalto ei ole enää varsinainen jäsen

Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta: Armando França

Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta: John Attard-Montalto

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


17. Oopiumin tuotanto lääkinnällistä tarkoitusta varten Afganistanissa (keskustelu)

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus neuvostolle oopiumin tuotannosta lääkinnällistä tarkoitusta varten Afganistanissa [2007/2125(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marco Cappato (A6-0341/2007)

Marco Cappato esitteli laatimansa mietinnön.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlo Fatuzzo PPE-DE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis, Salvatore Tatarella UEN-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miroslav Mikolášik, Józef Pinior, Horia-Victor Toma, Ryszard Czarnecki, Vittorio Agnoletto, Charles Tannock, Richard Howitt, Bogdan Golik, Inger Segelström, Marco Cappato ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2007, kohta 7.14.


18. Vihreä kirja tuomioiden täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa: pankkitalletusten takavarikointi (keskustelu)

Mietintö: Vihreä kirja tuomioiden täytäntöönpanon tehostamisesta Euroopan unionissa: pankkitalletusten takavarikointi [2007/2026(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

Kurt Lechner esitteli laatimansa mietinnön.

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sharon Bowles (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Panayiotis Demetriou (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Marek Aleksander Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Jan Szejna ja Franco Frattini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2007, kohta 7.15.


19. Ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistusten määräämisen ehdollisen lykkäämisen tunnustaminen ja valvonta * - Vapausrangaistuksen tai vapaudenmenetyksen määräämisen tunnustaminen ja täytäntöönpano * (keskustelu)

Mietintö: Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan aloite neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi ehdollisten ja vaihtoehtoisten rangaistusten sekä rangaistuksen määräämisen ehdollisen lykkäämisen tunnustamisesta ja valvonnasta [06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

Mietintö: Ehdotus puitepäätökseksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, näiden tuomioiden täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa [09688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Maria da Assunção Esteves ja Ioannis Varvitsiotis esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Panayiotis Demetriou PPE-DE-ryhmän puolesta, Andrzej Jan Szejna PSE-ryhmän puolesta ja John Attard-Montalto.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2007, kohta 7.4 ja istunnon pöytäkirja 25.10.2007, kohta 7.5.


20. Tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatiminen ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta [07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

Hans-Peter Martin, joka pahoitteli ennen toiseen käsittelyyn menevän suosituksen esittelyä, että keskustelu käytiin niin myöhään, ja ehdotti, että istuntosalissa läsnä oleva kvestori ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Astrid Lulling (kvestori) ensin Hans-Peter Martinin keskustelussa käyttämästä puheenvuorosta ja sitten PPE-DE-ryhmän puolesta, Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta, Hans-Peter Martin antaakseen henkilökohtaisen lausuman Astrid Lullingin puheenvuoron johdosta ja Astrid Lulling viimeksi mainitusta puheenvuorosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2007, kohta 7.8.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 396.144/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö