Index 
Notulen
PDF 219kWORD 154k
Woensdag 24 oktober 2007 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement
 3.Schriftelijke verklaringen (indiening)
 4.Betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije (debat)
 5.Top EU/Rusland (debat)
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen
  
8.1.Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Overnameovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Bosnië en Herzegovina * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Overnameovereenkomst EG/Servië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Servië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Overnameovereenkomst EG/Montenegro * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Montenegro * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Overnameovereenkomst EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.9.Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.10.Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Albanië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.11.Immuniteit en voorrechten van Gian Paolo Gobbo (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.12.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.14.Protocol tot wijziging van de TRIPS-Overeenkomst *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.15.Volledig verslag (wijziging artikel 173 van het Reglement) (stemming)
  
8.16.Europese Adviescommissie voor statistische governance ***I (stemming)
  
8.17.Europees Raadgevend Comité voor communautair beleid inzake statistische informatie ***I (stemming)
  
8.18.Kwalificatiekader voor een leven lang leren ***I (stemming)
  
8.19.Batterijen en accu's en afgedankte batterijen en accu's (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)
  
8.20.Communicatie-infrastructuur Schengeninformatiesysteem (SIS) (verordening) * (stemming)
  
8.21.Wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties * (stemming)
  
8.22.Thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden (stemming)
  
8.23.Conventionele energiebronnen en energietechnologie (stemming)
  
8.24.Communautaire strategie om de CO2-uitstoot van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen (stemming)
  
8.25.Bijdrage van het belasting- en douanebeleid tot de Lissabon-strategie (stemming)
  
8.26.Groenboek: Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau (stemming)
  
8.27.Betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië (debat)
 13.Betrekkingen EU-Afrika (debat)
 14.Internationaal verdrag tot uitbanning van clustermunitie (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Productie van opium voor medische doeleinden in Afghanistan (debat)
 18.Groenboek over een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op bankrekeningen (debat)
 19.Erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen * - Wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie * (debat)
 20.Ondernemingsregisters voor statistische doeleinden ***II (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Samenstelling Parlement

De Voorzitter deelt mede dat Alessandro Battilocchio en Gianni De Michelis zich hebben aangesloten bij de PSE-Fractie, met ingang van 24.10.2007.


3. Schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende leden hebben schriftelijke verklaringen ingediend ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga en Kristian Vigenin over de activiteiten van extremistische paramilitaire groeperingen in de Europese Unie (93/2007).


4. Betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Sebastiano (Nello) Musumeci, namens de UEN-Fractie, Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Georgios Georgiou, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, namens de ITS-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Marco Cappato, Feleknas Uca, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Ioannis Kasoulides, Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Mario Borghezio, Gerard Batten, Koenraad Dillen en Charles Tannock.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Eleni Koppa, Giorgos Dimitrakopoulos, Richard Howitt, Josef Zieleniec, Vural Öger, Yiannakis Matsis, Carlos Carnero González, Emine Bozkurt, Manuel Lobo Antunes en Olli Rehn.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Ria Oomen-Ruijten, namens de Commissie AFET, over de betrekkingen EU-Turkije (B6-0376/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke en Koenraad Dillen, namens de ITS-Fractie, over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije (B6-0398/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.27 van de notulen van 24.10.2007.


5. Top EU/Rusland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Top EU/Rusland

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Reino Paasilinna, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Inese Vaidere en Hélène Flautre.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Remek, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hanna Foltyn-Kubicka, Christopher Beazley, die de verzekering wenst, in aansluiting op zijn woorden van gisteren (punt 8 van de notulen van 23.10.2007), dat het standpunt van het Parlement wel degelijk tijdens de top aan president Poetin zal worden overgebracht, Libor Rouček, Georgios Papastamkos, Józef Pinior, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Roberta Alma Anastase, Katrin Saks, Tunne Kelam, Manuel Lobo Antunes en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda en Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie, over de Top EU-Rusland in Mafra op 26 oktober 2007 (B6-0423/2007);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Christopher Beazley, Tunne Kelam en Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie, over de EU-Rusland Top die op 26 oktober plaatsvindt in Mafra (B6-0424/2007);

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Janusz Onyszkiewicz, namens de ALDE-Fractie, over de voorbereidingen voor de tiende Topbijeenkomst EU-Rusland op 26 oktober 2007 (B6-0425/2007)

- Esko Seppänen, Gabriele Zimmer en André Brie, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Top EU-Rusland (B6-0426/2007);

- Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, over de Top EU-Rusland die op 26 oktober 2007 te Mafra wordt gehouden (B6-0427/2007);

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Angelika Beer en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voorbereidingen voor de tiende top EU-Rusland op 26 oktober 2007 in Mafra (B6-0428/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3.22 van de notulen van 14.11.2007.

(De vergadering wordt om 11.40 uur onderbroken voor de uitreiking van de Lux-prijs en om 12.00 uur hervat)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, die wenst dat de Voorzitter van het Parlement officieel zijn veroordeling uitspreekt over de antisemitische uitlatingen van deelnemers aan een demonstratie in Budapest aan het adres van Ferenc Gyurcsány, premier van Hongarije (de Voorzitter antwoordt dat hij het verzoek zal overbrengen aan de Voorzitter van het Parlement).

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, die de Voorzitter dankt voor het feit dat de plechtigheid van de uitreiking van de Lux-prijs in de vergaderzaal van het Parlement heeft mogen plaatsvinden.


6. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter gelegenheid van de 62e verjaardag van de Verenigde Naties. Hij wijst met name op de officiële start, vandaag in het Parlement, van het jaarlijks verslag over de samenwerking tussen de EU en de VN inzake crisisbeheersing, de ontwikkeling en bevordering van de democratie en de fundamentele vrijheden..


7. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door Zijne Excellentie Dr. Abderrahmane Ould Tolba geleide delegatie uit Mauritanië, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


8.1. Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***II (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ("de betekening en de kennisgeving van stukken"), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 [08703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2007)0446)


8.2. Overnameovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina [COM(2007)0425 - C6-0299/2007 - 2007/0142(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claudio Fava (A6-0385/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0447)


8.3. Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Bosnië en Herzegovina * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf [COM(2007)0423 - C6-0296/2007 - 2007/0140(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claudio Fava (A6-0384/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0448)


8.4. Overnameovereenkomst EG/Servië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië [COM(2007)0438 - C6-0298/2007 - 2007/0153(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claudio Fava (A6-0386/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0449)


8.5. Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Servië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf [COM(2007)0422 - C6-0295/2007 - 2007/0144(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claudio Fava (A6-0387/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0450)


8.6. Overnameovereenkomst EG/Montenegro * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro [COM(2007)0431 - C6-0301/2007 - 2007/0146(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0451)


8.7. Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Montenegro * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf [COM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0452)


8.8. Overnameovereenkomst EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [COM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0453)


8.9. Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf [COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0454)


8.10. Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Albanië * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf [COM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0455)


8.11. Immuniteit en voorrechten van Gian Paolo Gobbo (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om informatie over de immuniteit en de voorrechten van Gian Paolo Gobbo [2007/2014(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0367/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUIT

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch, namens de ITS-Fractie, die op grond van artikel 168, lid 2 van het Reglement om terugverwijzing van het verslag naar de commissie verzoekt.

Over dit verzoek wordt het woord gevoerd door Francesco Enrico Speroni (ondervoorzitter van de Commissie JURI) en Diana Wallis (rapporteur).

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0456)


8.12. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2007)0526 – C6- 0286/2007 – 2007/2179(ACI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A6-0393/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0457)


8.13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 voor het begrotingsjaar 2007 - Afdeling III - Commissie [13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: James Elles (A6-0401/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie), die het standpunt van de Commissie uiteenzet.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0458)


8.14. Protocol tot wijziging van de TRIPS-Overeenkomst *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad tot aanvaarding, namens de Gemeenschap, van het protocol tot wijziging van de TRIPS-Overeenkomst, ondertekend te Genève op 6 december 2005 [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Carl Schlyter, die het standpunt van de Raad wenst te vernemen, en Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) die dit standpunt toelicht.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0459)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


8.15. Volledig verslag (wijziging artikel 173 van het Reglement) (stemming)

Verslag tot wijziging van artikel 173 van het Reglement betreffende het volledig verslag [2007/2137(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0354/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid vereist voor de aanneming van de amendementen)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

TEKST VAN HET REGLEMENT

Aangenomen amendementen: zie bijlage "Stemmingsuitslagen"

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2007)0460)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de volgende vergaderperiode.

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Anna Záborská over de gevolgen van deze stemming.


8.16. Europese Adviescommissie voor statistische governance ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van de Europese Adviescommissie voor statistische governance [COM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0461)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0461)


8.17. Europees Raadgevend Comité voor communautair beleid inzake statistische informatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Raadgevend Comité voor communautair beleid inzake statistische informatie [COM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0462)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0462)


8.18. Kwalificatiekader voor een leven lang leren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren [COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0463)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0463)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Gerard Batten over de wijze waarop de stemming werd geleid.


8.19. Batterijen en accu's en afgedankte batterijen en accu's (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, voor wat de de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0464)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0464)


8.20. Communicatie-infrastructuur Schengeninformatiesysteem (SIS) (verordening) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de installatie, de werking en het beheer van een communicatie-infrastructuur voor het Schengeninformatiesysteem (SIS) [COM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0465)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0465)


8.21. Wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties * (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties [COM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0466)


8.22. Thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden (stemming)

Verslag over de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden [2007/2006(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0467)


8.23. Conventionele energiebronnen en energietechnologie (stemming)

Verslag over conventionele energiebronnen en energietechnologie [2007/2091(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Herbert Reul (A6-0348/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0468)


8.24. Communautaire strategie om de CO2-uitstoot van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen (stemming)

Verslag over de communautaire strategie om de CO2-uitstoot van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen [2007/2119(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Chris Davies (A6-0343/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0469)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Martin Schulz en Chris Davies (rapporteur) over de volgorde waarin de amendementen in stemming werden gebracht.


8.25. Bijdrage van het belasting- en douanebeleid tot de Lissabon-strategie (stemming)

Verslag over de bijdrage van het belasting- en douanebeleid tot de Lissabon-strategie [2007/2097(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0470)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Piia-Noora Kauppi diende een mondeling amendement in op paragraaf 37, dat in aanmerking werd genomen;

- vóór de eindstemming stelde Sahra Wagenknecht (rapporteur) vast dat de resolutie niet langer overeenkwam met haar standpunt en deelde mede dat zij haar naam niet langer op het verslag vermeld wilde zien; zij verzocht de leden dan ook tegen de ontwerpresolutie te stemmen.


8.26. Groenboek: Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau (stemming)

Verslag over het Groenboek: Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau [2007/2105(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0471)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Marios Matsakis diende een mondeling amendement in op amendement 10, dat in aanmerking werd genomen.


8.27. Betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0376/2007 en B6-0398/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0376/2007

Aangenomen (P6_TA(2007)0472)

(Ontwerpresolutie B6-0398/2007 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Ria Oomen-Ruijten diende een mondeling amendement in op paragraaf 19, dat in aanmerking werd genomen.


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Richard Corbett - A6-0354/2007: Richard Corbett

Verslag Mario Mantovani - A6-0245/2007: Roberta Alma Anastase

Verslag Carlos Coelho - A6-0358/2007: Laima Liucija Andrikienė

Verslag Irena Belohorská - A6-0291/2007: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová en Laima Liucija Andrikienė

Verslag Herbert Reul - A6-0348/2007: Danutė Budreikaitė, Romano Maria La Russa en Karin Scheele

Verslag Chris Davies - A6-0343/2007: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Karin Scheele, Jan Březina, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk en Linda McAvan

Verslag Sahra Wagenknecht - A6-0391/2007: Danutė Budreikaitė

Verslag Karl-Heinz Florenz - A6-0336/2007: Miroslav Mikolášik, Roberta Alma Anastase, Ryszard Czarnecki, Hannu Takkula, Christoph Konrad, Renate Sommer, Daniel Hannan en Marcin Libicki

B6-0376/2007- Betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije: Miroslav Mikolášik, Christoph Konrad, Philip Claeys, Frank Vanhecke en Eija-Riitta Korhola


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Elisa Ferreira heeft na de eindstemming over het verslag Sahra Wagenknecht erop gewezen dat haar stemapparaat niet had gewerkt.

Othmar Karas heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet had gewerkt bij een aantal stemmingen over het verslag Karl-Heinz Florenz.

Hans-Peter Martin heeft gewezen op enkele vertolkingsproblemen, omdat het tempo van de stemmingen te hoog was.


(De vergadering wordt om 14.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië (debat)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië [2007/2126(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

Jelko Kacin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-DE-Fractie, Justas Vincas Paleckis, namens de PSE-Fractie, István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Carl Lang, namens de ITS-Fractie, Doris Pack, Hannes Swoboda, Samuli Pohjamo, Hanna Foltyn-Kubicka, Joost Lagendijk, Athanasios Pafilis, Bastiaan Belder, Zsolt László Becsey, Véronique De Keyser, Andrzej Tomasz Zapałowski, Michael Gahler, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Marcello Vernola en Csaba Sándor Tabajdi.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, Manuel Lobo Antunes en Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 25.10.2007.


13. Betrekkingen EU-Afrika (debat)

Verslag over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Afrika [2007/2002(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Maria Martens (A6-0375/2007)

Maria Martens leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Louis Michel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michel Rocard (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie, Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, namens de ITS-Fractie, Michael Gahler, Alessandro Battilocchio, Danutė Budreikaitė en Helmuth Markov.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Robert Sturdy, Josep Borrell Fontelles, Olle Schmidt, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Zuzana Roithová, Thijs Berman, Zbigniew Zaleski, Marie-Arlette Carlotti, Luís Queiró, Luis Yañez-Barnuevo García, Manuel Lobo Antunes en Louis Michel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 25.10.2007.


14. Internationaal verdrag tot uitbanning van clustermunitie (debat)

Mondelinge vraag (O-0048/2007) van Josep Borrell Fontelles. namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Internationaal verdrag tot uitbanning van clustermunitie, follow-up van de verklaring van Oslo (B6-0319/2007)

Mondelinge vraag (O-0052/2007) van Josep Borrell Fontelles, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Internationaal verdrag inzake een verbod op clustermunitie, vervolg op Verklaring van Oslo (B6-0320/2007)

Josep Borrell Fontelles licht de mondelinge vragen toe.

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag (B6-0319/2007).

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag (B6-0320/2007).

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Alain Hutchinson, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Carl Schlyter.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luis Yañez-Barnuevo García, Manuel Lobo Antunes en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Karl von Wogau, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Stefano Zappalà, namens de PPE-DE-Fractie, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Angelika Beer, Frithjof Schmidt en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, André Brie, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Esko Seppänen en Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, over een wereldverdrag voor een verbod op alle clustermunitie (B6-0429/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 25.10.2007.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken)


15. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0318/2007).

Vraag 1 (Manuel Medina Ortega): Solidariteitsfonds voor rampenbestrijding.

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega, Elizabeth Lynne en Jörg Leichtfried.

Vraag 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Alomvattend Europees beleid voor personen met een handicap.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig en Reinhard Rack.

Vragen 3, 4 en 5 worden niet aan de orde gesteld, omdat het onderwerp reeds op de agenda van deze vergaderperiode staat.

Vraag 6 (Sarah Ludford): Plegers van seksuele misdrijven.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Sarah Ludford, Mairead McGuinness en Jörg Leichtfried.

Vraag 7 (Lambert van Nistelrooij): Fusie Suez en Gaz de France.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Lambert van Nistelrooij.

Vraag 8 is ingetrokken.

Vraag 9 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 10 (Roberta Alma Anastase): Soepeler visumregeling voor Moldavische en Georgische staatsburgers.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Roberta Alma Anastase en Danutė Budreikaitė.

Vraag 11 (Dimitrios Papadimoulis): Oprichting van een Europese civiele beschermingsmacht.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Dimitrios Papadimoulis, Justas Vincas Paleckis en Reinhard Rack.

Vraag 12 (Bernd Posselt): Lot van professor Ukshin Hoti.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 13 (Robert Evans): Klimaatverandering.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Robert Evans en Mairead McGuinness.

Vraag 14 (Mairead McGuinness): Beroering op de financiële markten van de wereld.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Mairead McGuinness.

Vraag 15 (Johan Van Hecke): Stijgend aantal Europese agentschappen.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Johan Van Hecke.

Vraag 16 (Bill Newton Dunn): 24/7-netwerk voor noodcontacten over computercriminaliteit.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bill Newton Dunn.

Vraag 17 (Ilda Figueiredo): Verbod om Cubaanse gedetineerden in Verenigde Staten op te zoeken.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Ilda Figueiredo.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

16. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PSE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Gary Titley in plaats van Neena Gill

Commissie JURI: Neena Gill in plaats van Gary Titley

Commissie LIBE: Armando França

Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, met inbegrip van Jemen: John Attard-Montalto is niet langer gewoon lid

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap: Armando França

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: John Attard-Montalto

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


17. Productie van opium voor medische doeleinden in Afghanistan (debat)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de productie van opium voor medische doeleinden in Afghanistan [2007/2125(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Marco Cappato (A6-0341/2007)

Marco Cappato leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlo Fatuzzo, namens de PPE-DE-Fractie, Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, Salvatore Tatarella, namens de UEN-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Miroslav Mikolášik, Józef Pinior, Horia-Victor Toma, Ryszard Czarnecki, Vittorio Agnoletto, Charles Tannock, Richard Howitt, Bogdan Golik, Inger Segelström, Marco Cappato en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 25.10.2007.


18. Groenboek over een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op bankrekeningen (debat)

Verslag over het Groenboek over een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op bankrekeningen [2007/2026(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

Kurt Lechner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sharon Bowles (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Panayiotis Demetriou (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, Marek Aleksander Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Jan Szejna en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 25.10.2007.


19. Erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen * - Wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie * (debat)

Verslag over het initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen [06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

Verslag over het kaderbesluit van de Raad inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafrechtelijke beslissingen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen worden opgelegd met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie [09688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Maria da Assunção Esteves en Ioannis Varvitsiotis leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Panayiotis Demetriou, namens de PPE-DE-Fractie, Andrzej Jan Szejna, namens de PSE-Fractie, en John Attard-Montalto.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 25.10.2007 en punt 7.5 van de notulen van 25.10.2007.


20. Ondernemingsregisters voor statistische doeleinden ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad [07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

Alvorens de aanbeveling voor de tweede lezing toe te lichten, betreurt Hans-Peter Martin het feit dat het debat op zo'n laat tijdstip plaatsvindt, en wenst dat de in de vergaderzaal aanwezige quaestor hiervan kennis neemt.

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling (quaestor), allereerst over de woorden van Hans-Peter Martin tijdens het debat en vervolgens namens de PPE-DE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Hans-Peter Martin, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Astrid Lulling, en Astrid Lulling over deze laatste opmerking.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 25.10.2007.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 396.144/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid