Kazalo 
Zapisnik
PDF 208kWORD 146k
Sreda, 24. oktober 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah
 3.Pisne izjave (predložitev)
 4.Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo (razprava)
 5.Vrh EU-Rusija (razprava)
 6.Izjava predsednika
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Sporazum med ES ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Sporazum med ES ter Bosno in Hercegovino o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Sporazum med ES in Srbijo o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Sporazum med ES in Srbijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Sporazum med ES in Črno Goro o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Sporazum med ES in Črno Goro o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.9.Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.10.Sporazum med ES in Albanijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.11.Imuniteta in privilegiji Giana Paola Gobba (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.12.Uporaba Solidarnostnega sklada EU (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.13.Predlog spremembe proračuna št. 6/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.14.Protokol o spremembi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.15.Dobesedni zapisi sej (sprememba člena 173) (glasovanje)
  
8.16.Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov ***I (glasovanje)
  
8.17.Evropski svetovalni odbor za politiko statističnih informacij Skupnosti ***I (glasovanje)
  
8.18.Vzpostavitev evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ***I (glasovanje)
  
8.19.Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (glasovanje)
  
8.20.Komunikacijska infrastruktura za okolje schengenskega informacijskega sistema (uredba) * (glasovanje)
  
8.21.Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami * (glasovanje)
  
8.22.Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov (glasovanje)
  
8.23.Konvencionalni viri energije in energetska tehnologija (glasovanje)
  
8.24.Strategija Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (glasovanje)
  
8.25.Davčna in carinska politika ter lizbonska strategija (glasovanje)
  
8.26.Zelena knjiga : K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU (glasovanje)
  
8.27.Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Odnosi med Evropsko unijo in Srbijo (razprava)
 13.Trenutno stanje v odnosih med EU in Afriko (razprava)
 14.Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Pridelava opija za medicinske namene v Afganistanu (razprava)
 18.Izboljšanje učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v EU: zaplemba bančnih računov (razprava)
 19.Priznavanje pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanje nadzorstva nad njimi * - Vzajemno priznavanje sodb v kazenskih zadevah * (razprava)
 20.Poslovni registri v statistične namene ***II (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Članstvo v političnih skupinah

Predsednik je sporočil, da sta se Alessandro Battilocchio in Gianni De Michelis priključila skupini PSE z začetkom veljavnosti 24.10.2007.


3. Pisne izjave (predložitev)

Naslednji poslanci so vložili pisne izjave za zabeležbo v register (člen 116 Poslovnika):

- Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga in Kristian Vigenin o dejavnostih paravojaških skupin skrajnežev v Evropski uniji (93/2007).


4. Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE-DE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci v imenu skupine UEN, Joost Lagendijk v imenu skupine Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Georgios Georgiou v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Marco Cappato, Feleknas Uca, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Ioannis Kasoulides, Béatrice Patrie, Marios Matsakis, Mario Borghezio, Gerard Batten, Koenraad Dillen in Charles Tannock.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Maria Eleni Koppa, Giorgos Dimitrakopoulos, Richard Howitt, Josef Zieleniec, Vural Öger, Yiannakis Matsis, Carlos Carnero González, Emine Bozkurt, Manuel Lobo Antunes in Olli Rehn.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Ria Oomen-Ruijten v imenu odbora AFET o odnosih EU–Turčija (B6-0376/2007);

- Philip Claeys, Frank Vanhecke in Koenraad Dillen v imenu skupine ITS o odnosih med Evropsko unijo in Turčijo (B6-0398/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.27 , Zapisnik z dne 24.10.2007.


5. Vrh EU-Rusija (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Vrh EU-Rusija

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL, Jana Bobošíková samostojna poslanka, Reino Paasilinna, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Inese Vaidere in Hélène Flautre.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govorili so Vladimír Remek, Ria Oomen-Ruijten, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hanna Foltyn-Kubicka, Christopher Beazley, ki je, tako kot že prejšnji večer (točka 8 , Zapisnik z dne 23.10.2007), zahteval zagotovilo, da bodo stališča Parlamenta v času vrha posredovana predsedniku Putinu, Libor Rouček, Georgios Papastamkos, Józef Pinior, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Roberta Alma Anastase, Katrin Saks, Tunne Kelam, Manuel Lobo Antunes in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda in Reino Paasilinna v imenu skupine PSE o vrhu EU-Rusija 26. oktobra 2007 v Mafri (B6-0423/2007);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Christopher Beazley, Tunne Kelam in Bogdan Klich v imenu skupine PPE-DE o vrhu EU–Rusija, ki bo 26. oktobra 2007 v Mafri (B6-0424/2007);

- Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Janusz Onyszkiewicz v imenu skupine ALDE o pripravah na 10. vrh EU-Rusija 26. oktobra 2007 v Mafri (B6-0425/2007)

- Esko Seppänen, Gabriele Zimmer in André Brie v imenu skupine GUE/NGL o vrhu EU-Rusija (B6-0426/2007);

- Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN o vrhu EU–Rusija, ki bo 26. oktobra 2007 v Mafri (B6-0427/2007);

- Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Angelika Beer in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o pripravah na 10. vrh EU-Rusija 26. oktobra 2007 v Mafri (B6-0428/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 3.22, Zapisnik z dne 14.11.2007.

(Seja, ki je bila ob 11.40 prekinjena zaradi podelitve nagrade LUX, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govoril je Martin Schulz v imenu skupine PSE, ki je zahteval, naj predsednik Parlamenta uradno obsodi protisemitske žalitve, ki so jih proti madžarskemu predsedniku vlade Ferencu Gyurcsányju izrekli udeleženci demonstracij v Budimpešti (predsednik mu je odgovoril, da bo to zahtevo posredoval predsedniku Parlamenta).

Govoril je Graham Watson v imenu skupine ALDE, ki se je predsedniku zahvalil za organizacijo slovesnosti ob podelitvi nagrade LUX v prostorih Parlamenta.


6. Izjava predsednika

Predsednik je podal kratko izjavo ob 62. obletnici Organizacije združenih narodov. Posebej je opozoril, da je bilo danes v Parlamentu uradno razglašeno letno poročilo o sodelovanju med EU in ZN na področju obvladovanja kriznih razmer, razvoja ter spodbujanja demokracije in temeljnih svoboščin.


7. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico mavretanski delegaciji pod vodstvom njegove ekselence dr. Abderrahmana Ulda Tolbe, ki se je nahajala na častni galeriji.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


8.1. Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***II (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ("Vročanje listin") in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 [08703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2007)0446)


8.2. Sporazum med ES ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu [COM(2007)0425 - C6-0299/2007 - 2007/0142(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claudio Fava (A6-0385/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0447)


8.3. Sporazum med ES ter Bosno in Hercegovino o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2007)0423 - C6-0296/2007 - 2007/0140(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claudio Fava (A6-0384/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0448)


8.4. Sporazum med ES in Srbijo o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o ponovnem sprejemu [COM(2007)0438 - C6-0298/2007 - 2007/0153(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claudio Fava (A6-0386/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0449)


8.5. Sporazum med ES in Srbijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2007)0422 - C6-0295/2007 - 2007/0144(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claudio Fava (A6-0387/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0450)


8.6. Sporazum med ES in Črno Goro o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno goro o ponovnem sprejemu [COM(2007)0431 - C6-0301/2007 - 2007/0146(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0451)


8.7. Sporazum med ES in Črno Goro o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno goro o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0452)


8.8. Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu [COM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0453)


8.9. Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0454)


8.10. Sporazum med ES in Albanijo o vizumih za kratkoročno bivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje [COM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0455)


8.11. Imuniteta in privilegiji Giana Paola Gobba (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Posvetovanje o zaščiti imunitete in privilegijev Giana Paola Gobba [2007/2014(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0367/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG SKLEPA

Govoril je Bruno Gollnisch v imenu skupine ITS, ki je zahteval vrnitev poročila v obravnavo odboru na podlagi člena 168(2) Poslovnika.

O tej zahtevi sta govorila Francesco Enrico Speroni (podpredsednik odbora JURI) in Diana Wallis (poročevalka).

Parlament je zavrnil zahtevo.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0456)


8.12. Uporaba Solidarnostnega sklada EU (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2007)0526 – C6- 0286/2007 – 2007/2179(ACI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Reimer Böge (A6-0393/2007)

(kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0457)


8.13. Predlog spremembe proračuna št. 6/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna Evropske unije št. 6 za proračunsko leto 2007
Oddelek III - Komisija [13851/2007 - C6-0351/2007 - 2007/2178(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: James Elles (A6-0401/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije), ki je podrobneje obrazložila stališče Komisije.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0458)


8.14. Protokol o spremembi Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o sprejetju Protokola o spremembi Sporazuma TRIPS, podpisanega 6. decembra 2005 v Ženevi, v imenu Evropske skupnosti [08934/2006 - C6-0359/2006 - 2006/0060(AVC)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Govorila sta Carl Schlyter, ki je zahteval seznanitev s stališčem Sveta, in Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu), ki je to stališče podrobneje pojasnil.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0459)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


8.15. Dobesedni zapisi sej (sprememba člena 173) (glasovanje)

Poročilo: Sprememba člena 173 Poslovnika Evropskega parlamenta o dobesednih zapisih sej [2007/2137(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A6-0354/2007)

(Za sprejem predlogov sprememb zahtevana kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

BESEDILO POSLOVNIKA

Sprejeti predlogi sprememb: glej Prilogo "Izidi glasovanja"

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0460)

Nove določbe stopijo v veljavo prvi dan naslednjega delnega zasedanja.

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Anna Záborská o posledicah tega glasovanja.


8.16. Evropski svetovalni organ za upravljanje statističnih podatkov ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov [COM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0461)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0461)


8.17. Evropski svetovalni odbor za politiko statističnih informacij Skupnosti ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega Parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega odbora za politiko statističnih informacij Skupnosti [COM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0462)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0462)


8.18. Vzpostavitev evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje [COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0463)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0463)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Gerard Batten o poteku glasovanja.


8.19. Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0464)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0464)


8.20. Komunikacijska infrastruktura za okolje schengenskega informacijskega sistema (uredba) * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o postavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS) [COM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0465)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0465)


8.21. Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami * (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 18. decembra 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami [COM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0466)


8.22. Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov (glasovanje)

Poročilo: Tematska strategija o trajnostni rabi pesticidov [2007/2006(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0467)


8.23. Konvencionalni viri energije in energetska tehnologija (glasovanje)

Poročilo: Konvencionalni viri energije in energetska tehnologija [2007/2091(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Herbert Reul (A6-0348/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0468)


8.24. Strategija Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil (glasovanje)

Poročilo: Strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil [2007/2119(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Chris Davies (A6-0343/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0469)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Martin Schulz in Chris Davies (poročevalec) o vrstnem redu glasovanj o predlogih sprememb.


8.25. Davčna in carinska politika ter lizbonska strategija (glasovanje)

Poročilo: Prispevek davčne in carinske politike k lizbonski strategiji [2007/2097(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0470)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Piia-Noora Kauppi je podala ustni predlog k odstavku 37, ki je bil upoštevan;

- pred končnim glasovanjem je Sahra Wagenknecht (poročevalka) ugotovila, da resolucija ne odraža več njenega stališča in povedala, da umika svoje ime s poročila, poslance pa je pozvala, naj glasujejo proti njenemu sprejetju.


8.26. Zelena knjiga : K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU (glasovanje)

Poročilo: Zelena knjiga "K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU" [2007/2105(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0471)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Marios Matsakis je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 10, ki je bil upoštevan.


8.27. Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0376/2007 in B6-0398/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG RESOLUCIJE B6-0376/2007

Sprejeto (P6_TA(2007)0472)

(Predlog resolucije B6-0398/2007 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Ria Oomen-Ruijten je podal ustni predlog spremembe k odstavku 19, ki je bil upoštevan.


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Richard Corbett - A6-0354/2007: Richard Corbett

Poročilo: Mario Mantovani - A6-0245/2007: Roberta Alma Anastase

Poročilo: Carlos Coelho - A6-0358/2007: Laima Liucija Andrikienė

Poročilo: Irena Belohorská - A6-0291/2007: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová in Laima Liucija Andrikienė

Poročilo: Herbert Reul - A6-0348/2007: Danutė Budreikaitė, Romano Maria La Russa in Karin Scheele

Poročilo: Chris Davies - A6-0343/2007: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Karin Scheele, Jan Březina, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk in Linda McAvan

Poročilo: Sahra Wagenknecht - A6-0391/2007: Danutė Budreikaitė

Poročilo: Karl-Heinz Florenz - A6-0336/2007: Miroslav Mikolášik, Roberta Alma Anastase, Ryszard Czarnecki, Hannu Takkula, Christoph Konrad, Renate Sommer, Daniel Hannan in Marcin Libicki

B6-0376/2007- Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo: Miroslav Mikolášik, Christoph Konrad, Philip Claeys, Frank Vanhecke in Eija-Riitta Korhola


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Elisa Ferreira je po končnem glasovanju o poročilu Sahre Wagenknecht opozorila, da njena glasovalna naprava ni delovala.

Othmar Karas je opozoril, da njegova glasovalna naprava ni delovala pri nekaterih delih glasovanja o poročilu Karl-Heinza Florenza.

Hans-Peter Martin je opozoril na težave pri tolmačenju, ker je glasovanje potekalo prehitro.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Odnosi med Evropsko unijo in Srbijo (razprava)

Poročilo: Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o odnosih med Evropsko unijo in Srbijo [2007/2126(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

Jelko Kacin je predstavil poročilo.

Govorila sta Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (član Komisije).

Govorili so György Schöpflin v imenu skupine PPE-DE, Justas Vincas Paleckis v imenu skupine PSE, István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Carl Lang v imenu skupine ITS, Doris Pack, Hannes Swoboda, Samuli Pohjamo, Hanna Foltyn-Kubicka, Joost Lagendijk, Athanasios Pafilis, Bastiaan Belder, Zsolt László Becsey, Véronique De Keyser, Andrzej Tomasz Zapałowski, Michael Gahler, Libor Rouček, Ryszard Czarnecki, Marcello Vernola in Csaba Sándor Tabajdi.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Kinga Gál, Manuel Lobo Antunes in Olli Rehn

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 , Zapisnik z dne 25.10.2007.


13. Trenutno stanje v odnosih med EU in Afriko (razprava)

Poročilo: Trenutno stanje odnosov med EU in Afriko [2007/2002(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Maria Martens (A6-0375/2007)

Maria Martens je predstavila poročilo.

Govorila sta Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) in Louis Michel (član Komisije).

Govorili so Michel Rocard (pripravljalec mnenja odbora AFET), Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE, Alain Hutchinson v imenu skupine PSE, Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE, Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, Koenraad Dillen v imenu skupine ITS, Michael Gahler, Alessandro Battilocchio, Danutė Budreikaitė in Helmuth Markov.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so .Robert Sturdy, Josep Borrell Fontelles, Olle Schmidt, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Zuzana Roithová, Thijs Berman, Zbigniew Zaleski, Marie-Arlette Carlotti, Luís Queiró, Luis Yañez-Barnuevo García, Manuel Lobo Antunes in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 , Zapisnik z dne 25.10.2007.


14. Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0048/2007), ki ga je postavil Josep Borrell Fontelles v imenu odbora DEVE Svetu: Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva, nadgradnja deklaracije iz Osla (B6-0319/2007)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0052/2007), ki ga je postavil Josep Borrell Fontelles v imenu odbora DEVE Komisiji: Mednarodni sporazum o prepovedi kasetnega streliva, nadgradnja deklaracije iz Osla (B6-0320/2007)

Josep Borrell Fontelles je predstavil vprašanji za ustni odgovor.

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje (B6-0319/2007).

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je odgovoril na vprašanje (B6-0320/2007).

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE, Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE, Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Alain Hutchinson, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Carl Schlyter.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Luis Yañez-Barnuevo García, Manuel Lobo Antunes in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Karl von Wogau, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Stefano Zappalà v imenu skupine PPE-DE, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes in Alain Hutchinson v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN, Angelika Beer, Frithjof Schmidt in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, André Brie, Tobias Pflüger, Gabriele Zimmer, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Esko Seppänen in Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL o pobudi za sprejetje sporazuma o prepovedi kasetnega streliva po svetu (B6-0429/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.13 , Zapisnik z dne 25.10.2007.

(Seje je bila za nekaj trenutkov prekinjena v pričakovanju pričetka časa za vprašanja)


15. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0318/2007).

Vprašanje 1 (Manuel Medina Ortega): Solidarnostni sklad za velike nesreče

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Elizabeth Lynne in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Enotna evropska politika za osebe s posebnimi potrebami

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig in Reinhard Rack.

Vprašanja 3, 4 in 5 se niso obravnavala, ker je njihova vsebina že na dnevnem redu tekočega delnega zasedanja.

Vprašanje 6 (Sarah Ludford): Storilci kaznivih spolnih dejanj

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Sarah Ludford, Mairead McGuinness in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 7 (Lambert van Nistelrooij): Združitev podjetij Suez in Gaz de France

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Lambert van Nistelrooij.

Vprašanje 8 je bilo umaknjeno.

Vprašanje 9 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 10 (Roberta Alma Anastase): Lažje pridobivanje vizumov za državljane Moldavije in Gruzije

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavili Roberta Alma Anastase in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 11 (Dimitrios Papadimoulis): Ustanovitev evropskih sil za civilno zaščito

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Dimitrios Papadimoulis, Justas Vincas Paleckis in Reinhard Rack.

Vprašanje 12 (Bernd Posselt): Usoda profesorja Uksina Hotija

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 13 (Robert Evans): Sprememba podnebja

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila in Mairead McGuinness.

Vprašanje 14 (Mairead McGuinness): Nemir na svetovnih finančnih trgih

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Mairead McGuinness.

Vprašanje 15 (Johan Van Hecke): Naraščajoče število evropskih agencij

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Johan Van Hecke.

Vprašanje 16 (Bill Newton Dunn): Mreža stikov za nujne primere kiberkriminala, delujoča brez prekinitve

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bill Newton Dunn.

Vprašanje 17 (Ilda Figueiredo): Prepoved obiskovanja kubanskih državljanov, zaprtih v ZDA

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Ilda Figueiredo.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.30,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

16. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PSE prejel naslednje zahteve za imenovanja:

Odbor BUDG: Gary Titley namesto Neene Gill

Odbor JURI: Neena Gill namesto Garyja Titleyja

Odbor LIBE: Armando França

Delegacija za odnose z Zalivskimi državami: John Attard-Montalto ni več član.

Delegacija za odnose z Andsko skupnostjo: Armando França

Delegacija za odnose s korejskim polotokomDelegacija za odnose s Korejskim polotokom: John Attard-Montalto

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


17. Pridelava opija za medicinske namene v Afganistanu (razprava)

Poročilo: Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o pridelavi opija za medicinske namene v Afganistanu [2007/2125(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Marco Cappato (A6-0341/2007)

Marco Cappato je predstavil poročilo.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Carlo Fatuzzo v imenu skupine PPE-DE, Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Marios Matsakis, Salvatore Tatarella v imenu skupine UEN, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Miroslav Mikolášik, Józef Pinior, Horia-Victor Toma, Ryszard Czarnecki, Vittorio Agnoletto, Charles Tannock, Richard Howitt, Bogdan Golik, Inger Segelström, Marco Cappato in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.14 , Zapisnik z dne 25.10.2007.


18. Izboljšanje učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v EU: zaplemba bančnih računov (razprava)

Poročilo: Zelena knjiga o izboljšanju učinkovitosti izvrševanja sodnih odločb v Evropski uniji: zaplemba bančnih računov [2007/2026(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

Kurt Lechner je predstavil poročilo.

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Sharon Bowles (pripravljalka mnenja odbora ECON), Panayiotis Demetriou (pripravljalec mnenja odbora LIBE), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE-DE, Manuel Medina Ortega v imenu skupine PSE, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, Marek Aleksander Czarnecki v imenu skupine UEN, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Jan Szejna in Franco Frattini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.15 , Zapisnik z dne 25.10.2007.


19. Priznavanje pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanje nadzorstva nad njimi * - Vzajemno priznavanje sodb v kazenskih zadevah * (razprava)

Poročilo: Pobuda Zvezne republike Nemčije in Francoske republike z namenom sprejetja Okvirnega sklepa Sveta o priznavanju pogojnih kazni, alternativnih sankcij in pogojnih odložitev izreka kazni ter zagotavljanju nadzorstva nad njimi [06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

Poročilo: Okvirni sklep Sveta o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji [09688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Maria da Assunção Esteves in Ioannis Varvitsiotis sta predstavila poročili.

Govorili so Panayiotis Demetriou v imenu skupine PPE-DE, Andrzej Jan Szejna v imenu skupine PSE, in John Attard-Montalto.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 , Zapisnik z dne 25.10.2007 in točka 7.5 , Zapisnik z dne 25.10.2007.


20. Poslovni registri v statistične namene ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93 [07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

Hans-Peter Martin je, preden je predstavil priporočilo za drugo obravnavo, obžaloval dejstvo, da razprav poteka ob tako pozni uri, in predlagal, naj v sejni dvorani navzoč kvestor to vzame na znanje.

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Astrid Lulling (kvestorica), najprej o navedbah Hans-Petra Martina v razpravi in potem v imenu skupine PPE-DE, Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE, Hans-Peter Martin, ki je podal osebno izjavo v zvezi z govorom Astrid Lulling, in Astrid Lulling o njegovem zadnjem govoru.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 , Zapisnik z dne 25.10.2007.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 396.144/OJJE).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov