Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. november 2007 - Strasbourg

11. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
Dobesedni zapis

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0382/2007).

Vprašanje 1 (Manuel Medina Ortega): Politika priseljevanja, imenovana politika“vrtljivih vrat”

Manuel Lobo Antunes (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea in Emanuel Jardim Fernandes.

Vprašanje 2 (Claude Moraes): Delitev bremen na področju azila in priseljevanja

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Claude Moraes in Simon Busuttil.

Vprašanje 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ukrepi za zagotavljanje pomoči nezakonito priseljenim ženskam in otrokom

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 4 (Georgios Papastamkos): Evropska varnostna strategija

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Georgios Papastamkos in Gay Mitchell.

Vprašanje 5 (Bernd Posselt): Pogajanja z Makedonijo glede njenega pristopa

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Bernd Posselt.

Vprašanje 6 (Sarah Ludford): Ohranitev tigrov

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Sarah Ludford, David Martin in Reinhard Rack.

Vprašanje 7 (Gay Mitchell): Centri finančnih storitev izven Skupnosti

Manuel Lobo Antunes je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Gay Mitchell in Mairead McGuinness.

Vprašanji 22 in 26 sta bili razglašeni za nesprejemljivi.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov