Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2007 - Strasbourg

11. Frågestund (frågor till rådet)
CRE

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0382/2007).

Fråga 1 (Manuel Medina Ortega): "Svängdörrar" i invandringspolitiken.

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega, Josu Ortuondo Larrea och Emanuel Jardim Fernandes.

Fråga 2 (Claude Moraes): Ansvarsfördelning på asyl- och invandringsområdet.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes och Simon Busuttil.

Fråga 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Åtgärder för att trygga levnadsvillkoren för olagligt invandrade kvinnor och barn.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 4 (Georgios Papastamkos): Europeiska säkerhetsstrategin.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos och Gay Mitchell.

Fråga 5 (Bernd Posselt): Anslutningsförhandlingar med Makedonien.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 6 (Sarah Ludford): Skydd av tigern.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Sarah Ludford, David Martin och Reinhard Rack.

Fråga 7 (Gay Mitchell): Centrum för finansiella tjänster i tredjeländer.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell och Mairead McGuinness.

Frågorna 22 och 26 förklarades ogiltiga.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy