Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. november 2007 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 19.45 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

12. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PSE-Gruppen og PPE-DE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan: Robert Evans

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Dieter-Lebrecht Koch var ikke længere medlem.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik