Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2218(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0445/2007

Ingivna texter :

A6-0445/2007

Debatter :

PV 28/11/2007 - 14
CRE 28/11/2007 - 14

Omröstningar :

PV 29/11/2007 - 7.29
CRE 29/11/2007 - 7.29
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0573

Protokoll
Onsdagen den 28 november 2007 - Bryssel

14. Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europaparlamentets godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [2007/2218(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen (A6-0445/2007)

Talare: Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Jo Leinen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Íñigo Méndez de Vigo för PPE-DE-gruppen, Richard Corbett för PSE-gruppen, Andrew Duff, för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Johannes Voggenhuber för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, Elmar Brok och Józef Pinior.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Bronisław Geremek, Bernard Wojciechowski, Koenraad Dillen, Charlotte Cederschiöld, Libor Rouček, Irena Belohorská, Reinhard Rack och Carlos Carnero González.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.29 i protokollet av den 29.11.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy