Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2209(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0446/2007

Teksty złożone :

A6-0446/2007

Debaty :

PV 28/11/2007 - 15
CRE 28/11/2007 - 15

Głosowanie :

PV 29/11/2007 - 7.30
CRE 29/11/2007 - 7.30
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0574

Protokół
Środa, 28 listopada 2007 r. - Bruksela

15. Wspólne zasady dotyczące modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa
socjalnego (flexicurity) (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wspólnych zasad dotyczących modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) [2007/2209(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Ole Christensen (A6-0446/2007)

Głos zabrali: Manuel Lobo Antunes (urzędujący przewodniczący Rady) i Vladimír Špidla (członek Komisji).

Ole Christensen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Olle Schmidt (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Giovanni Berlinguer (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Tadeusz Zwiefka (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), José Albino Silva Peneda w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, Bernard Lehideux w imieniu grupy ALDE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM) w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Jan Andersson, Siiri Oviir, Roberta Angelilli, Donata Gottardi, Manuel Lobo Antunes i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.30 protokołu z dnia 29.11.2007.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 17:05 i wznowione o 17:10.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności