Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2209(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0446/2007

Ingivna texter :

A6-0446/2007

Debatter :

PV 28/11/2007 - 15
CRE 28/11/2007 - 15

Omröstningar :

PV 29/11/2007 - 7.30
CRE 29/11/2007 - 7.30
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0574

Protokoll
Onsdagen den 28 november 2007 - Bryssel

15. Gemensamma principer för ”flexicurity” (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om gemensamma principer för ”flexicurity” [2007/2209(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ole Christensen (A6-0446/2007)

Talare: Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Ole Christensen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Olle Schmidt (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Giovanni Berlinguer (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Tadeusz Zwiefka (föredragande av yttrande från utskottet JURI), José Albino Silva Peneda för PPE-DE-gruppen, Stephen Hughes för PSE-gruppen, Bernard Lehideux för ALDE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Kartika Tamara Liotard (föredragande av yttrande från utskottet FEMM) för GUE/NGL-gruppen, Thomas Mann, Jan Andersson, Siiri Oviir, Roberta Angelilli, Donata Gottardi, Manuel Lobo Antunes och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.30 i protokollet av den 29.11.2007.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.05 och återupptogs kl. 17.10.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy