Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0486/2007

Разисквания :

PV 28/11/2007 - 17
CRE 28/11/2007 - 17
PV 11/12/2007 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 28 ноември 2007 г. - Брюксел

17. Споразумения за икономическо партньорство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Споразумения за икономическо партньорство

Ján Figeľ (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Robert Sturdy, от името на групата PPE-DE, Harlem Désir, от името на групата PSE, Gianluca Susta, от името на групата ALDE, Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Maria Martens, Glenys Kinnock, Margie Sudre, Erika Mann и Ján Figeľ.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson, Miguel Angel Martínez Martínez, Josep Borrell Fontelles и Harlem Désir, от името на групата PSE, относно декларацията от Кигали, в контекста на наближаващия краен срок, 31 декември 2007 г., за договарянето на споразумения за икономическо партньорство (B6-0486/2007);

- Robert Sturdy и Maria Martens, от името на групата PPE-DE, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet и Danutė Budreikaitė, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, относно Споразуменията за икономическо партньорство (B6-0488/2007);

- Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, относно Споразумения за икономическо партньорство (B6-0489/2007);

- Frithjof Schmidt, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Alain Lipietz, Margrete Auken и Marie-Hélène Aubert, от името на групата Verts/ALE, относно Споразуменията за икономическо партньорство (B6-0491/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 12.12.2007.

Правна информация - Политика за поверителност