Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0273(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0345/2007

Разисквания :

PV 28/11/2007 - 18
CRE 28/11/2007 - 18

Гласувания :

PV 11/12/2007 - 9.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0597

Протокол
Сряда, 28 ноември 2007 г. - Брюксел

18. Изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността ***I - Оперативна съвместимост на железопътната система в Общността ***I - Изменение на Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността [COM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0346/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в Общността [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета, изменящ Регламент (ЕО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция [COM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0350/2007)

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията ).

Paolo Costa представи своите доклади (A6-0346/2007 и A6-0350/2007).

Josu Ortuondo Larrea представи доклада (A6-0345/2007).

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Inés Ayala Sender, от името на групата PSE, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, и Bogusław Rogalski, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, от името на групата IND/DEM, Luca Romagnoli, независим член на ЕП, Luis de Grandes Pascual, Leopold Józef Rutowicz, Jacky Hénin, Reinhard Rack и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: докладите Costa (A6-0346/2007 и A6-0350/2007): 29.11.2007 г., доклад Ortuondo Larrea (A6-0345/2007): следващата месечна сесия

Правна информация - Политика за поверителност