Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0273(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0345/2007

Arutelud :

PV 28/11/2007 - 18
CRE 28/11/2007 - 18

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.20
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0597

Protokoll
Kolmapäev, 28. november 2007 - Brüssel

18. Ühenduse raudteede ohutus ***I – Ühenduse raudteevõrgu koostalitlusvõime ***I – Määruse (EÜ) nr 881/2004 (millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur) muutmine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse ühenduse raudteede ohutuse direktiivi 2004/49/EÜ [KOM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0346/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse raudteevõrgu koostalitlusvõime kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur [KOM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Paolo Costa (A6-0350/2007)

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Paolo Costa tutvustas raporteid (A6-0346/2007 ja A6-0350/2007).

Josu Ortuondo Larrea tutvustas raportit (A6-0345/2007).

Sõna võtsid Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni PSE nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, ja Bogusław Rogalski fraktsiooni UEN nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Henry Nattrass fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Luis de Grandes Pascual, Leopold Józef Rutowicz, Jacky Hénin, Reinhard Rack ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: Costa raportid (A6-0346/2007 ja A6-0350/2007): 29.11.2007protokoll punkt 7.13 ja 29.11.2007protokoll punkt 7.14; Ortuondo Larrea raport (Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007): 11.12.2007protokoll punkt 9.20.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika