Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0273(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0345/2007

Debatten :

PV 28/11/2007 - 18
CRE 28/11/2007 - 18

Stemmingen :

PV 11/12/2007 - 9.20
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0597

Notulen
Woensdag 28 november 2007 - Brussel

18. Wijziging Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen ***I - Interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (herschikking) ***I - Wijziging Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen [COM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0346/2007)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het communautaire spoorwegsysteem (herschikking) [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau [COM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0350/2007)

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Paolo Costa leidt de verslagen in (A6-0346/2007 en A6-0350/2007).

Josu Ortuondo Larrea leidt het verslag in (A6-0345/2007).

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, en Bogusław Rogalski, namens de UEN-Fractie.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Luis de Grandes Pascual, Leopold Józef Rutowicz, Jacky Hénin, Reinhard Rack en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: verslagen Costa (A6-0346/2007 en A6-0350/2007): punt 7.13 van de notulen van 29.11.2007 en punt 7.14 van de notulen van 29.11.2007, verslag Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007): punt 9.20 van de notulen van 11.12.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid