Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0273(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0345/2007

Debaty :

PV 28/11/2007 - 18
CRE 28/11/2007 - 18

Głosowanie :

PV 11/12/2007 - 9.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0597

Protokół
Środa, 28 listopada 2007 r. - Bruksela

18. Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych ***I - Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) ***I - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych [COM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0346/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) [COM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową [COM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0350/2007)

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Paolo Costa przedstawił sprawozdania (A6-0346/2007 i A6-0350/2007).

Josu Ortuondo Larrea przedstawił sprawozdanie (A6-0345/2007).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, i Bogusław Rogalski w imieniu grupy UEN.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Henry Nattrass w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Luis de Grandes Pascual, Leopold Józef Rutowicz, Jacky Hénin, Reinhard Rack i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: sprawozdania Costy (A6-0346/2007 i A6-0350/2007): 29.11.2007, sprawozdanie Ortuondo Larrea (A6-0345/2007): przyszła sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności