Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0273(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0345/2007

Rozpravy :

PV 28/11/2007 - 18
CRE 28/11/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 11/12/2007 - 9.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0597

Zápisnica
Streda, 28. novembra 2007 - Brusel

18. Zmena a doplnenie smernice 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva ***I - Interoperabilita systému železníc Spoločenstva (prepracované znenie) ***I - Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva [KOM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0346/2007)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc Spoločenstva (prepracované znenie) [KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra [KOM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Paolo Costa (A6-0350/2007)

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Paolo Costa uviedol správy (A6-0346/2007 a A6-0350/2007).

Josu Ortuondo Larrea uviedol správu (A6-0345/2007).

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE a Bogusław Rogalski za skupinu UEN.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Luis de Grandes Pascual, Leopold Józef Rutowicz, Jacky Hénin, Reinhard Rack a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: správy Costa (A6-0346/2007 a A6-0350/2007): 29.11.2007, správa Ortuondo Larrea (A6-0345/2007): nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia