Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0031(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0276/2007

Ingivna texter :

A6-0276/2007

Debatter :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Omröstningar :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0559

Protokoll
Onsdagen den 28 november 2007 - Bryssel

21. Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen [KOM(2006)0093 - C6-0081/2006 - 2006/0031(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Gisela Kallenbach redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Alexander Alvaro (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Guido Podestà för PPE-DE-gruppen, Lasse Lehtinen för PSE-gruppen, Samuli Pohjamo för ALDE-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski för UEN-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Hélène Goudin för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, vilken åskådliggjorde sitt anförande med en kopia av ett skjutvapen, Siiri Oviir, Paul Rübig, vilken påpekade att skjutvapen var förbjudna inom parlamentet, Jim Allister, Michl Ebner, Véronique Mathieu, Paul Rübig, vilken frågade om Arlene McCarthy hade fått tillstånd att medföra ett skjutvapen till parlamentets lokaler samt Arlene McCarthy, som först besvarade frågan från Paul Rübig och därefter hänvisade till inlägget av Hélène Goudin och försvarade trepartsmötets arbete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 29.11.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy