Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0172(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0452/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0452/2007

Συζήτηση :

PV 28/11/2007 - 23
CRE 28/11/2007 - 23

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0550

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες

23. Μακροοικονομική βοήθεια στο Λίβανο * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί χορήγησης κοινοτικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στον Λίβανο [COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Kader Arif (A6-0452/2007)

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Kader Arif παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Esko Seppänen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Bogusław Sonik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου