Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0812(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0451/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0451/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/11/2007 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0553

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007 - Βρυξέλλες

7.9. Προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου: Τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου - Προδικαστικά ερωτήματα που αφορούν το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης [11824/2007 - C6-0292/2007 - 2007/0812(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0451/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0553)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου